Aktiespararna

Kinneviks substansvärde stiger

Av Redaktionen
21 juli 20171 min lästid

Investmentbolaget Kinnevik redovisar ett substansvärde per aktie som vid utgången av det andra kvartalet var 298 kronor (31 mars: 289 kronor).

Det motsvarar, givet en aktiekurs på 258 kronor den 30 juni, en substansrabatt på 13 procent.

Kinnevik hade en nettokassa om -775 miljoner kronor i slutet av kvartalet, mot +447 miljoner kronor den 31 mars.

Kinneviks ena finansiella mål är sedan i februari i år att dess belåningsgrad - nettoskuld/portföljvärde - inte ska överstiga 10 procent (det andra målet är en årlig totalavkastning om 12-15 procent över konjunkturcykeln).

Dela med dig