Aktiespararna

Klart högre vinst för Clas Ohlson - aktien stiger

Av Finwire/Redaktionen
6 september 20232 min lästid
Hemfixarkedjan Clas Ohlson redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten var oförändrad. Aktien stiger nära 10% efter börsöppning.

Omsättningen steg 7,3 procent till 2 193 miljoner kronor (2 044). Den organiska ökningen var 8 procent och i jämförbara enheter var ökningen 9 procent. Försäljningen har kommunicerats tidigare.

Rörelseresultatet blev -16 miljoner kronor (-16).

Rörelseresultatet, exklusive kostnader om 170 miljoner kronor kopplade till nedskrivningar av IT-system och personalavveckling uppgick till 154 miljoner kronor (19 miljoner kronor exklusive engångskostnader för avveckling av verksamheten i Storbritannien).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 328 miljoner kronor (-35).

Försäljningen i augusti ökade med 14 procent till 860 miljoner kronor (758), en ökning om 14 procent organiskt och en ökning om 14 procent i jämförbara enheter. Försäljningen online i augusti ökade med 11 procent till 92 miljoner kronor (83).

"Med en organisk tillväxt på åtta procent och en stärkt bruttomarginal har vi fått en bra start på verksamhetsåret 2023/24. Den positiva trenden fortsatte in i augusti med en organisk försäljningsökning om 14 procent. Detta trots att efterfrågan varit relativt svag för flera typiska säsongsprodukter", säger vd Kristofer Tonström i rapporten.

Han säger också.

"Vi ska också växa lönsamt online. I detta arbete är vårt primära fokus att ge de kunder som besöker vår egen e-handel, clasohlson.com, bästa möjliga upplevelse. Därför väljer vi nu, i linje med tidigare beslut om att avsluta samarbetet med Amazon, att avsluta samarbetena med
e-handelsplattformarna Mathem och Oda".

Realiseringen av tidigare kommunicerade kostnadsbesparingar löper enligt plan.

"Att säkerställa en konkurrenskraftig kostnadsbas är prioriterat även framåt då osäkerheten kring den makroekonomiska utvecklingen består, där inte minst den starka US-dollarn kommer att påverka bruttomarginalen negativt", säger Tonström.

Clas OhlsonMarknadsnyheter

Dela med dig