Aktiespararna

Köp utdelningsmaskinen - aktien ska stiga rejält

Av Eric Emanuelsson
17 februari 20232 min lästid
Ålandsbanken ser en mycket ljus framtid för Volvo. Banken tycker att aktien är billig, och spår en direktavkastning på närmare 7% under 2023 och en långsiktig uppsida på väl över 300 kronor. I dag kostar en Volvo-aktie runt 207 kronor.

Det är i sitt morgonbrev som Ålandsbanken höjer vinstprognoserna för Volvo under 2023-2025 med 4-12%.

Anledningen är att banken höjer sina volym- och marginalantaganden för Volvo, baserat på de ”goda fraktvolymer, starkt underliggande efterfrågan och minskad press från leveranskedjorna under de närmaste kvartalen”.

Banken justerar också upp sina utdelningsprognoser för de närmaste åren, som en följd av ett förväntat starkt kassaflöde.

Efterfrågan är mycket god

Banken skriver vidare att deras kontakter med fordonsindustrin under de senaste månaderna har signalerat att den underliggande efterfrågan på lastbilar är mycket god och att fraktvolymerna i USA och Europa är fortsatt stabila.

”Leveranskedjorna visar nu också tydliga tecken på att förbättras med lägre kostnader för energi, frakter, och komponenter. Detta bör leda till stigande vinstmarginaler under de närmaste kvartalen”, skriver banken.

Värderingen mycket attraktiv

Slutligen så tycker Ålandsbanken att Volvo-aktiens värdering, trots att den gått väldigt starkt under de senaste månaderna, är ”mycket attraktiv.”

”P/E-talet för 2023 uppgår till 11x och EV/EBIT-multipeln är 6,5x. Vi betraktar en utdelningsnivå på 14-15 SEK (direktavkastning 6-7%) som uthållig även givet Volvos historiska konjunkturkänslighet. Vår värderingsmodell indikerar ett långsiktigt värde på aktien väl över 300 SEK – vi är fortsatt positiva", skriver man avslutningsvis.

Dela med dig