Aktiespararna

Köplägen i hetluften

30 augusti 20207 min lästid
Korta portföljen.
Korta Portföljen med Christoffer är tillbaka efter sommaruppehållet. Analytikern ser tydlig uppsida i dolda högpresterare på börsen (vecka 33)

Allmän reflektion

Korta Portföljen är tillbaka.

Många av er följare har ivrigt hört av er och undrat när den nya portföljen ska presenteras. Av det stora antalet mail, telefonsamtal och kommentarer att döma har det varit en spänd väntan på nystarten.

Det är svårt att inte bli smickrad av det genuina engagemanget som ni visar för portföljen och för det veckovisa konceptet. Det ger energi.

Portföljkonstruktion

Under sommaren har mycket tid ägnats åt att hitta lämpliga portföljkandidater. Ett stort antal bolag har vaskats fram, granskats och analyserats. Samtidigt har semestern medfört en välbehövlig distans till många av de gamla trotjänarna.

Efter att ha utvärderat tidigare genomförda affärer – både framgångsrika och misslyckade – har placeringsstrategin utvecklats ytterligare.

I all sin enkelhet, bygger strategin på att 1) opportunistiskt leta högt och lågt bland olika sektorer på den nordiska börsen 2) identifiera dolda högpresterare och 3) tålmodigt invänta optimala ingångslägen.

Emellanåt kommer det att gå fort i svängarna och transaktionerna. Andra gånger kommer det att gå mer långsamt. Allt beror på marknadsläget och på vilka möjligheter som för tillfället erbjuds.

Den nya portföljen kommer att sträva efter en sammansättning av totalt tio olika aktier. Till att börja med kommer portföljen att vara likaviktad, vilket innebär att tio procent placeras i respektive namn.

Kursrörelser kommer självklart att förändra portföljvikterna över tid, likaså ombalanseringar och transaktioner. Målsättningen är att ha en förhållandevis koncentrerad portfölj bestående av de för tillfället allra bästa aktieidéerna.

En ny resa inleds med Korta Portföljen

Glödhet marknad

Vänder vi blickarna mot rådande förutsättningar på börsen kan vi snabbt konstatera att det har hänt en hel del sedan senast. Kurserna har gått i taket efter att halvårsrapporterna kommit in över förväntan.

Förvisso var förväntansbilden kraftigt nedjusterad på förhand, men icke desto mindre är marknaden förväntansdriven. Många av de tidigare innehaven har även rusat till nya höjder. Pjäser som GHP Speciality Care, Saab, North Media, Brdr. A&O Johansen med flera andra har bevisat sig under sommaren.

Det känns förstås något utmanande att dra igång bolagsjakten med Stockholmsbörsen på rekordnivåer och riskviljan på topp.

Men det gäller att göra det bästa av situationen och blicka framåt.

Med det sagt är det dags att presentera två nya pjäser i portföljen.

Prevas (kurs 51 kronor)

Det första bolaget som plockas in i nystarten av Korta Portföljen är it-konsultbolaget Prevas.

Efter att ha följt koncernen under en längre period pekar analysen på att tiden är mogen för ett köp.

Redan innan coronakrisen var Prevas på en mycket intressant resa och på Korta Portföljens radar av spännande bolag. Efter åratal av skral tillväxt, nedslående resultat och besvikelser var aktien både uträknad och nedslagen.

Men sedan ledaren Johan Strid tog över vd-posten under 2018 har något hänt. Organisationen har decentraliserats, styrningen har förenklats och lönsamhetsfokus har återupptagits. Kostsamma mellanlager av chefer har bantats och fokus har legat på att få rätt typ av affärer, snarare än volym.

Receptet har tveklöst varit framgångsrikt. Omsättningen har ökat samtidigt som marginalen kontinuerligt har stigit. Rörelsemarginalen har stärkts från låga ensiffriga nivåer, i bästa fall, till åtta procent per rullande tolv månader.

Utöver att ha en tydlig plan för hur han skulle vända Prevas har Johan Strid dessutom köpt stora mängder aktier. Agerandet signalerar tilltro till bolagets framtid. Pilotskolan är ett bevisat koncept och Strid har tagit fasta på det.

Coronakrisen har delvis kommit i vägen för Prevas omstöpning, men än så länge har bolaget klarat stormen väl. Statliga stödinsatser har stabiliserat situationen och halvårsrapporten var att betrakta som godkänd.

Tvärtemot det klassiska uttrycket att ”konsulter är det första som ryker i kristider” verkar situationen vara annorlunda i coronakrisens spår 2020. Åtminstone för it-konsultbranschen. En fungerande digital infrastruktur är – om något – viktigare än någonsin tidigare.

En snabb titt på värderingen ger också mersmak. Även om utsikterna för andra halvåret är något grumliga, handlas Prevas-aktien till en ev/ebit-multipel på 8 gånger för rullande tolvmånader. Det är attraktivt för ett formstarkt bolag under transformation, särskilt när utvecklingspotentialen beaktas på marginalsidan.

Situationen lockar och Prevas-aktien plockas in på 51 kronor. Positionen motsvarar 10 procent av portföljvärdet med en placeringshorisont på 3 månader. Riktkursen hamnar i sin tur på 65 kronor.

Trianon (kurs 106 kronor)

Den andra aktien som plockas in i nystarten är det entreprenörsdrivna fastighetsbolaget Trianon som styrs av vd och storägaren Olof Andersson.

Trots sin stabila affär och operativa framgångar flyger skånska Trianon under radarn för många investerare.

Bolaget fokuserar på den växande Malmö-regionen och aktien noterades på First North under sommaren 2017. Sedan noteringen har Trianon levererat på sin ambitiösa tillväxtagenda, i huvudsak genom förvärv av flertalet fastigheter.

Förvaltningsresultatet har ökat i god takt och utsikterna är ljusa. Nyligen genomförde bolaget en riktad emission till ett antal institutionella investerare, däribland fastighetsmagnaten Erik Selin. Priset i emissionen var 115 kronor, men aktien har hämmats av fastighetssektorns svaga utveckling på senare tid.

Ett listbyte till huvudlistan närmar sig och upplägget lockar, särskilt när aktien kan plockas för runt 106 kronor styck – det vill säga under vad Erik Selin betalade i emissionen. Trianon blir innehav nummer två med en portföljvikt på 10 procent i Korta Portföljen. Riktkurs 135 kronor med en placeringshorisont på 3 månader.

Fortsatt stor kassa

Med köpen uppgår aktieexponeringen till 20 procent och kassan till 80 procent. Portföljen kommer gradvist att byggas upp veckovis, så se till att följa förändringarna varje torsdag på webbplatsen Aktiespararna.se


Korta Portföljen är återigen under uppbyggnad. Varje vecka beräknas ett eller två nya innehav plockas in.

Dela med dig