Aktiespararna

Köpvärd teknikaktie

30 juni 20204 min lästid
En stark marknadsposition, en skalbar affärsmodell, en fortsatt stark orderbok samt en välkapitaliserad balansräkning gör Mycronic köpvärd.

Mycronic är ett ­högteknologiskt bolag som skapar produktions­utrustning för el­ektronik- och bildskärmstillverkning. Bolaget står på två verksamhetsben. Assembly Solutions är det ena och erbjuder produktionslösningar för ytmontering och monteringsutrustning för olika kameror. Pattern Generators är det andra och är inriktat på bildskärmar. ­

Exempelvis tillverkas maskritare, något som är helt nödvändigt för att tillverka fotomasker. Fotomasker används sedan av världsledande elektroniktillverkare vid framställning av avancerade bildskärmar som används i våra smarta telefoner, surfplattor, datorer och ­tv-apparater.

Höga marginaler

Mycronic var under flera år olönsamma men i takt med sjunkande kostnader har bolaget nu uppvisat stigande vinster i flera år och rörelsemarginalen har kommit upp till 30 procent. De högre marginalerna kommer från högre andel försäljning mot eftermarknaden, innebärande stabila och återkommande intäkter, samt kostnads­effektiviseringar. Bruttomarginalen är hög (kring 55 procent) och med en skalbar affärsmodell finns god potential att växa vinsterna snabbare än försäljningen fram­över.

Balansräkningen är välkapitaliserad och bolaget sitter för tillfället på en nettokassa, vilket känns extra bra i skakiga tider likt dessa. Visser­ligen sänkte ledningen utdelningen från föreslagna 3,75 kronor till 2 kronor. Ett på inget sätt konstigt beslut givet dagens generella orosmoln och vi är konfidenta med att bolaget kommer att återgå till att växa utdelningarna. Samtidigt möjliggör kassan förvärv av försvagade konkurrenter, däri ligger en tillväxttrigger.

Stark ägarlista

Ägarlistan är en viktig variabel i analysen av ett bolag. Att Mycronic har en aktiv och långsiktig huvudägare i Bure (äger cirka 30 procent) tycker vi är positivt. Historiskt har de varit skickliga på att skapa aktieägarvärden och att Mycronic kvalar in i Bures portfölj ser vi som en kvalitetsstämpel.

Skepsis till Mycronics förmåga att fortsätta ta in nya ordrar samt att höga forsknings- och utvecklingskostnader skulle fortsätta pressa lönsamheten har föranlett att aktien har varit hårt ansatt av blankare under de senaste åren. Som mest var 13 procent av kapitalet blankat under mitten på 2018 (bland de mest blankade aktierna i Norden) men har sedan successivt minskat. Vid ingången till 2020 låg siffran på 8 procent men i takt med att aktien störtdök i spåren av corona, likt övriga börsen, så har de flesta blankare tackat för kaffet och i skrivande stund är ”endast” 3 procent av kapitalet blankat.

Färre blankare

Det får anses positivt av två anledningar; dels för att det rent konkret medför ett minskat utbud av aktier på marknaden men också för att det hintar om en mer ­positiv grundsyn på bolaget. Mycronic har bevisat att de kan leverera god vinsttillväxt över tid och det medför ett större förtroende överlag hos marknaden, vilket i sin tur även kan förklara att aktien handlas till högre värderingsmultiplar än tidigare.

Slutsats

Självklart föreligger osäkerhet kring efterfrågesituationen givet den tvärnit vi sett i den globala ekonomin och den osäkra framtid vi går till mötes. Men givet den välfyllda orderboken, en ökad eftermarknadsandel samt en stark finansiell ställning anser undertecknad att förutsättningarna för att kunna fortsätta leverera fina siffror som tämligen goda. Den höga värderingen kan givetvis agera bromskloss men sammantaget anses kurspotentialen som god och vi tar i första hand sikte på gamla toppnivåer kring 200 kronor.

Aktietips

Dela med dig