Aktiespararna

Analytikern om Alligo: Risken fortsatt på nedsidan

Av Cristofer Andersson
25 april 20245 min lästid
Aktiespararnas analytiker Cristofer Andersson.
Alligo, ledande aktör inom arbetskläder, personligt skydd, verktyg och förnödenheter i Norden, påverkades av flera faktorer som bedöms vara mer av engångskaraktär än återkommande. Dessa till trots är risken fortfarande på nedsidan.

Alligos nettoomsättning för det första kvartalet minskade med 5,2% och uppgick till 2 169 mkr (2 287). Bolagets vd, Clein Johansson Ullenvik, lyfter i rapporten fram att det inte bara är den svenska geografin som har en dämpad efterfrågan, utan även den norska och finska.

Den sämre utvecklingen återkommer även när rörelseresultatet och dess marginal studeras. Beträffande förstnämnda uppgick det till 65 mkr, motsvarande en procentuell minskning om 41,9% från föregående års 112 mkr. Rörelsemarginalen sjönk med kraftiga 1,9 procentenheter för att uppgå till 3% (4,9). Det må initialt inte låta som mycket, men fallet är hela 38,7%, vilket måste ses som svagt. Minskad omsättning och minskad lönsamhet är en mixtur som om den upprepas är förödande.

Summan är en sämre omsättning, sämre lönsamhet och, tyvärr för aktieägarna, även ett sämre resultat för perioden. Under samma period 2023 uppgick periodens resultat till 68 mkr, som fördelat per aktie gav 1,351 kr. I år och under 2024 års första kvartal minskade dessa till 23 mkr och 0,461 kr, motsvarande procentuella fall om 66%.

Finns vissa förklaringsfaktorer

Den svaga försäljningsutvecklingen står att finna i samtliga branschsegment exklusive olja- och gas i Norge, som fortsätter gå relativt bra. Alligo påverkades också av att påsken inföll under det första kvartalet, vilket slår negativt relativt jämförelseperioden. Ogynnsamma kalendereffekter är och kommer fortsätta vara ett återkommande tema genom hela rapportperioden och i fallet Alligo förklarar det såklart en viss del, men inte allt av den kraftiga nedgången.

Förutom en marknad som fortsätter påverkas negativt av nuvarande inflations- och räntepolitik samt påskens tidigare ankomst drabbades även Alligo av strejken i Finland. Strejken bidrog till sämre omsättning i och med att den lamslog logistikfunktioner och industrianläggningar.

”Effekten av påsk och strejk på nettoomsättningen beräknas till cirka 75 MSEK. Den förvärvade tillväxten uppgick till 3,3 procent, vilket hade en viss positiv motverkande effekt”, skriver Ullenvik.

Värt att även nämna är att koncernens initierade besparingsprogram även belastar resultatet med -4 mkr.

Förvärv

Alligo är förvärvsorienterade och trots motgångarna är ledningen offensiva. Under slutet av 2023 genomfördes förvärven av Svets och Tillbehör i Sverige AB samt Svetspartner. Under 2024 års första kvartal har inga nya förvärv skett, men däremot har två bolag förvärvats under april. Det är två finska bolag som köpts och dessa uppges ha en total omsättning om cirka €15 miljoner.

Att förvärva i tider likt dessa, när sämre rustade konkurrenter drabbas mer än Alligo, är både bra och klokt. Dock uppgår nettoskulden genom EBITDA just nu, på rullande tolv månader, till 2,3. Det är förvisso under det finansiella målet om <3, men i och med den sviktande omsättningen och det lika sviktande resultatet vill det till att Alligo förvärvar klokt och bra. Därtill är det viktigt att marknaden inte fortsätter förvärras, för då kan bolagets relativt svaga(re) finanser bli dess fall. Faktum är att ränteavbetalningarna ökat såväl sekventiellt som relativt samma period föregående år.

Ännu råder ingen alarmerande fara, men det är viktigt att notera samt fortsätta följa balansräkningen.

Ett derivat av konjunkturen

Till mångt och mycket kan Alligo ses som ett derivat av konjunkturen. Bolaget drabbas extra hårt i lågkonjunkturer, och gynnas i tider med mer optimism och opportunism. Detta i och med dess exponering mot bygg- och renoveringssektorn samt att kunderna främst är lite mindre bolag eller privatpersoner.

Beträffande en vändning mot bättre tider skriver Ullenvik att ”trots det utmanande marknadsläget känner jag mig positiv inför framtiden. Alligo har ett attraktivt erbjudande till kunderna och en stark position på marknaden” samt att ” Norden är i grunden en stark marknad och när vi nu lägger ytterligare ett kvartal bakom oss vill jag tro att vi också är ett steg närmare en vändning.”

Alligo är ett fint och välskött bolag, men detta ändrar inte utsattheten för de tider som råder. Kommer den vändning som vd förutspår finns en uppsida i aktien, men risken är fortsatt på nedsidan tills vi tydligt kan se att marknaden bottnat.

Trots dagens aktiefall handlas aktien (kurs 119) till dryga P/E 13,4 på rullande tolv månaders vinster. Det är visserligen under det historiska snittet för de senaste tre, fem respektive sju åren, men det är inte att betrakta som ett rea-pris givet marknadsförutsättningarna. Aktien kommer vara fortsatt pressad tills mer positiva data utkommer. Till dess råder vi till försiktighet.

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.

Dela med dig