Aktiespararna

Kritiskt läge för småspararfavorit

Av Annelie Östlund
3 november 20225 min lästid
Advanced Soltech.
Svenska Advanced Soltech, är listat på First North och är med nästan 22 000 ägare på ett börsvärde runt 780 Mkr en småspararfavorit. Affärsidén är att finansiera, bygga, äga och förvalta solcellsanläggningar åt kunder i Kina, som i sin tur förbinder sig att köpa elen. Problemet är att bolaget finansierat sig med dyra obligationslån medan avtalen med kunderna har 20-åriga löptider. Mycket av intäkterna ligger alltså långt fram i tiden.
  • Svenska Advanced Soltech är en småspararfavorit på First North med 22 000 ägare och ett börsvärde på ca 780 Mkr, men de står inför ett allvarligt finansieringsproblem.
  • Bolaget har höga räntekostnader på sina obligationslån, och det är oklart hur de ska refinansiera dem, med den största lånet på 615 miljoner kronor som förfaller i januari.
  • Advanced Soltech hoppas på Kinas övergång till hållbar energi, men de måste hantera sina finansieringsutmaningar för att undvika att hamna i default när flera obligationslån förfaller nästa år.

Advanced Soltechs största obligationslån – SOLT5 som uppgår till cirka 615 miljoner kronor – har en fast ränta på 9%. Dessutom tillkommer en rörlig del som motsvarar Euribor och Stibor vilket innebär att räntan på obligationslånet de senaste månaderna stigit till runt 11%.

Bolaget dignar också under räntekostnader. Under årets första nio månader uppgick ”räntekostnader och liknande resultatposter” till 102 miljoner kronor, vilket är mer än rörelseresultatet på 72 miljoner.

Vd Max Metelius har länge talat om att bolaget måste hitta en billigare finansieringslösning för att minska räntekostnaderna. Men nu börjar situationen bli riktigt kritiskt. För redan i januari ska SOLT5 på 615 miljoner kronor återbetalas till investerarna.

För Advanced Soltech handlar det om mycket pengar. Obligationslånet på 615 miljoner kronor kan jämföras med det egna kapitalet på 618 miljoner och pengarna som finns i kassan – 75 miljoner.

Oklar refinansiering

Hur obligationslånet ska refinansieras är samtidigt oklart.

I augusti meddelade det First North-listade bolaget att man fått ett ”positivt beslut” från China Bank of Communications avseende finansiering om motsvarande 615 miljoner kronor.

”Avsikten med lånet är att återbetala vår utestående obligation SOLT5 när lånet är färdigställt”, skriver bolaget.

Men månaderna har gått, och än är ingenting klart.

I rapporten för tredje kvartalet, som publicerades igår, skriver bolaget att man nu för diskussioner med två olika, kinesiska banker.

Vad händer om ni inte får ett nytt lån innan januari?
”Då hamnar vi i default. Då får vi ta en diskussion med obligationsägarna”, säger Max Metelius.

Obligationsinnehavarna sitter på säkerheter i form av kundkontrakt och solcellsanläggningar på tak i Kina. Ett ”worst case scenario” för Advanced Soltech och dess aktieägare är att bolaget misslyckas med att refinansiera obligationen samtidigt som obligationsinnehavarna kräver tillbaka pengarna – och säkerheterna om det inte finns några pengar.

Samtidigt ger Joakim Bornold, numera grundare och ordförande i sparplattformen Levler, som har följt Advanced Soltech inte mycket för säkerheterna i ett sådant läge.

”Att hämta hem de panterna skulle nog inte bli något lätt jobb. Och frågan är vad de skulle vara värda i ett sådant läge. Sannolikt har obligationsinnehavarna minst att förlora på att förlänga lånen. Det är ju där man i så fall skulle hamna”, säger han.

Dessvärre är SOLT5 inte den enda obligationen som ska refinansieras. I februari ska ytterligare 128 miljoner återbetalas. I juli och november nästa år går löptiden ut för obligationer om 148 respektive 70 miljoner. Totalt löper obligationslån om närmare 1 miljard kronor ut under nästa år.

Max Metelius hoppas samtidigt på den kinesiska regimens vilja att ställa om till hållbara energilösningar.

”Det finns en väldigt tydlig vilja att finansiera den gröna omställningen. Det framkom också under partikongressen.”

Metelius menar att Kinas mål om att utsläppen ska nå sin topp 2030 och att landet ska vara koldioxidneutralt till år 2060, gynnar bolaget.

Köper av egna storägaren
En aktör som åtminstone på papperet ser ut att ha gynnats redan är Advanced Soltechs storägare, kinesiska Advanced Solar Power (Hangzhou) Inc., som sitter med 27,6% av aktierna i det svenska solbolaget.

Under årets första nio månader investerade Advanced Soltech 240 miljoner kronor i materiella anläggningstillgångar. Enligt kvartalsrapporten köpte man samtidigt solpaneler och service av kinesiska storägaren för 244 miljoner kronor.

Och så ser det ut i de finansiella rapporterna genom åren. Samtidigt som dyra lån har tagits upp i Sverige, har hittills över 1 miljard kronor betalats ut till Advanced Solar Power (Hangzhou) Inc.

På papperet ser det alltså ut som om kinesiska Advanced Solar Power (Hangzhou) Inc – som tillsammans med svenska Soltech Energy startade Advanced Soltech som ett samägt bolag – har skapat en kund åt sig själv.

Men Max Metelius förklarar det så att den kinesiska ägaren fungerar som en EPC-leverantör – alltså en projektledare som sköter projektering, upphandling och uppförandet av solcellsanläggningarna.

”Rent formellt är det dom som fakturerar – sedan tar de i sin tur in andra leverantörer. Det är kanske 30 stycken olika installatörer. Vi använder dem (den kinesiska ägaren, reds anm) som vår byggavdelning.”

Aktieanalyser

Dela med dig