Aktiespararna

Kunskap som hjälper dig till rätt beslut

Av Emil Kahi
15 juli 20193 min lästid
Genom att kunna grunderna till hur en aktie värderas har du större möjligheter att göra kloka val. Här är tre viktiga nyckeltal att känna till.

Det är vanligt förekommande för ett bolag att redovisa sin statistik i en liten ruta i samband med köp av dess aktier på en handelsplattform. Siffrorna som visas kallas ofta för nyckeltal eller nyckeldata och kan, förutsatt att individen ifråga har åtminstone en grundlig förståelse, ge en bra inblick i vilket skick ett bolag är i och hur köpvärd en aktie egentligen är.

Här nedan är en genomgång av ett par av de kanske mest betydelsefulla nyckeltalen för dig som småsparare.

P/E – Price/Earnings

P/E-talet är kvoten av priset, eller värdet av ett bolag och vinsten för samma bolag (över ett år). Förkortningen kommer från engelskans ’Price/Earnings’. Värdet beskriver baserat på informationen som finns för stunden hur många år det lär ta för bolaget att tjäna ihop pengarna du investerade.

Ett exempel: Företag A värderas till 4 Mkr och har under det senaste året omsatt 1,25 Mkr. Kvoten och P/E värdet av detta är 3,2. Investerade du 1 000 kronor hade det alltså tagit 3,2 år innan du hade 2 000 kronor på kontot.

Eftersom ambitionen allt som oftast är att tjäna pengar på en investering kan det vara sunt att kolla efter ett lågt, men fortfarande positivt p/e-tal. Ett sådant indikerar att det mest sannolikt kommer gå snabbt att tjäna ihop investerade pengar.

LÄS MER: Så fungerar olika aktier (https://www.aktiespararna.se/nyheter/sa-fungerar-olika-aktier)

Direktavkastning

Direktavkastningen kan ses som en ränta som du som ägare tar emot från bolaget. Dessa pengar delas med jämna mellanrum ut till ägarna i vad man kallar för en utdelning. Det statistiska måttet brukar redovisas som en procentsats. Ligger exempelvis direktavkastningen på 10 procent, vilket dock inte brukar förekomma, och du äger aktier till ett värde av 1 000 kronor kommer du få en utdelning på 100 kronor (1 000*0,1=100).

Volatilitet/Risk

Nyckeltalet volatilitet beskriver hur en aktie rör på sig, hur stora svängningar det går att se i kursutvecklingen. Kort och gott går det att säga att låg volatilitet medför små svängningar. Det innebär små potentiella förluster, men även vinster. Hög volatilitet är det exakt motsatta. En sådan kurs svänger mer vilket betyder att man utsätter sig själv för en större risk i en sådan investering.

Aktiefonder har i regel en låg volatilitet eftersom vinsterna och förlusterna av de olika företagen i portföljen brukar balansera ut varandra vilket resulterar i en stadig utveckling.

Vid händelse av bevakning av enskilda aktier syns ofta större kurssvängningar. Inte minst när det handlar om mindre stabila bolag utanför Stockholmsbörsens finrum som kanske inte har ett bräde av färdiga produkter eller tjänster att sälja. Ett exempel på en väldigt volatil aktie är läkemedelsbolaget Active Biotech. Under april 2015 sjönk till exempel aktien från 27,7 kronor till 10,9 kronor över en natt. Ett fall på 60 procent.

Som småsparare är det viktigt att läsa på och vara bekväm med den risk som en investering i just det aktuella bolaget kan innebära.

Spara smart

Dela med dig