Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-03-05

Kvinnor och män sparar olika

wysiwyg_image

Aktiespararna har som målsättning att alla som vill ska kunna förverkliga sina spardrömmar, oavsett bakgrund, kön, nybörjare eller aktieproffs. 

Vi vet att det skiljer sig mellan kvinnor och mäns inställning till sparande. Förenklat kan man säga att kvinnor är försiktigare och placerar hellre i fonder. Män tar ofta större risker och lockas mer av aktier.  Men att kvinnor väljer i större utsträckning än män att placera på sparkonto är inte bra för det ger en dålig, eller ingen avkastning.

Aktiespararnas analytiker och huvudredaktör Carl-Henrik Söderberg:

- I dag är knappt 25 procent av våra 60.000 medlemmar kvinnor, och det är en siffra som vi tycker är för låg. Vi vill få fler kvinnor att börja spara på börsen. Det är samtidigt viktigt att belysa att det alltjämt råder en ojämställdhet i samhället, vilket i sin tur präglar hur mycket pengar som kan sparas i allmänhet och spara på börsen i synnerhet. Där strävar vi att som sparorganisation göra mer, säger han.

En undersökning från SBAB 2016 visade också att kvinnor i större utsträckning än män inte kan svara på vilken ränta de får på sitt sparkonto.  Kvinnor pratar oftare än män om hur svårt det är med aktier, men de kvinnor som satsar på aktier lyckas generellt sett bra. Då och då kommer det också rapporter som visar att kvinnors placeringar är mer framgångsrika än männens. Det är också tydligt att unga kvinnor har ett starkt ökande intresse vilket är positivt.

Under kommande vecka kommer vi på Aktiespararna att belysa ämnet lite extra genom att inspirera, och bjuda in till samtal under namnet ”Börsen för alla” där vi vill lyfta fram vikten av att komma i gång med sitt sparande och även sänka tröskeln för alla som ännu inte kommit i gång.

wysiwyg_image

Gudrun Wicander, du som är en av initiativtagarna till detta kvinnoevent, vad vill du hälsa till alla de där ute som vill vara med på eventet digitalt?

– Helt enkelt varmt välkommen till träffen och din uppstart med aktiesparande. Man kan säga att detta är ett event som vänder sig till alla kvinnor helt enkelt där det finns en stor häftighetspotential att vi kan bli många som ses digitalt.  Varför enbart kvinnor?  – Jo, för vi tror att underrepresenterade grupper behöver egna forum. Det betyder inte att vi exkluderar män. Ibland och i vissa sammanhang behöver man lyfta fram en specifik grupp som i någon form är marginaliserad.

– Sparande i aktier- och fonder handlar om traditionella föreställningar och vanor. Det vill vi ta udden av genom att bjuda in dig till detta event.  Sparande i aktier- och fonder ska inte vara kopplat till kön. För att citera Karin Sjöblom ”för att spara i aktier och fonder behövs inga stora muskler”.  När det gäller medlemskap i Aktiespararna är könsfördelningen cirka 75 procent män och 25 procent kvinnor. Mer behöver inte sägas i frågan! Så, alla kvinnor anmäl er!

Författare Redaktionen