Aktiespararna

Lägre förvaltningsresultat för fastighetsbolaget

Av Finwire
10 maj 20232 min lästid
Fastighetsbolaget Neobo redovisar ett lägre förvaltningsresultat under första kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 214 miljoner kronor (209), en ökning med 2,4 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 98 miljoner kronor (89), en ökning med 10,1 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 29 miljoner kronor (36), en minskning med 19,4 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -329 miljoner kronor (-187). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -49 miljoner kronor (55).

Resultatet före skatt var -349 miljoner kronor (-89). Resultatet efter skatt blev -222 miljoner kronor (-37). Resultat per aktie hamnade på -1,53 kronor (-0,25).

Substansvärde per aktie låg på 52,12 kronor (71,13).

Neobos vd Ylva Sarby Westman skriver i rapporten att högsta prioritet ligger på att minska vakanserna i beståndet. Inom bostäder minskade vakanserna till 6,4 procent, från 6,6 procent.

"Vakansen i våra kommersiella lokaler ökade dock från 11,3 till 13,0 procent till följd av en större
avflyttning i en samhällsfastighet i Sollentuna", uppger Sarby Westman.

För att sänka vakanserna i bostadsbeståndet fokuserar fastighetsbolaget nu på ett antal åtgärder såsom renovering av tomställda lägenheter samt aktiviteter för att öka trivsel och minska
omsättningen av hyresgäster. Inom kommersiella letar man hyresgäster och gör ibland om användningen av lokalerna.

Dela med dig