Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-22

Lättköpt utdelningsaktie

Premium Att laga mer pengar blir gott för aktieägarna. Aktien kyls ner av en nu räddhågsen börs vilket skapat bra köpläge för mer långsiktiga. Köp Electrolux.

Nu går det bra, men aktien ser trött ut. Electrolux har som mål att växa med minst 4 procent och hålla en rörelsemarginal på minst 6 procent. Tittar vi bakåt i fem år har tillväxten uteblivit och marginalen legat på 4 procent. Sett tio tillbaka före pandemin snittar marginalen på 4,5 procent. Blickar vi framåt ligger målen inom räckhåll.

Vitvarumarknaden är historiskt sett svängig eftersom det handlar om kapitalvaror till kök och tvättrum. Att de är eldrivna är givetvis lugnande jämfört med omställningen på bilmarknaden.

Författare Dag Rolander