Aktiespararna

Levererar – ger utdelning

Av Nyhetsbyrån Direkt
21 februari 20181 min lästid

Friskvårdskedjan Actic redovisar ett resultat efter skatt på 1,6 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017 (-19,7). Resultatet per aktie uppgick till 0:10 kronor (-19:47).

Det justerade ebitda-resultatet blev 33,9 miljoner kronor (25,7), motsvarande en marginal på 14,8 procent (11,9).

Nettoomsättningen uppgick till 229 miljoner kronor (216). Försäljningstillväxten var 6 procent varav 1 procent organisk.

Snittintäkten per medlem ökade med 3 procent till 349 kronor (338).

Rörelseresultatet blev 11,1 miljoner kronor (-10,3).

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 52,0 miljoner kronor (14,0).

En utdelning om 0:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2017 (0:00).

Dela med dig