Aktiespararna
Annons

Life science-bolaget med en lösning på salmonella

8 mars 20243 min lästid
aXichem utvecklar naturanaloga ingredienser och tillsatser. Bolaget är nu inne i en spännande fas av marknadsetablering och expansion. Efter att flaggskeppsprodukten aXiphen fått godkännande som fodertillsats i Brasilien genomför bolaget en företrädesemission för att öka satsningarna och nå kommersiellt genombrott.

aXichem har utvecklat och patenterat den naturanaloga och mångsidiga molekylen phenylcapsaicin; kusin till naturligt capsaicin som återfinns i chili. Phenylcapsaicin utgör basen i bolagets två kommersiella produkter: aXiphen och aXivite. Den förstnämnda har som tillsats i kycklingfoder visat sig kunna motverka salmonella och främja tillväxt för kycklingar. Den senare fungerar bland annat som ingrediens i kosttillskott inom tarmhälsa, viktminskning, träning och sömn.

aXiphen som salmonellahämmare

I omfattande tester har aXichem visat på starka resultat för aXiphen som salmonellahämmare. En studie som utfördes hos en kycklinguppfödare i Nederländerna som under flera år försökt komma till rätta med förekomst av salmonella, visade på mycket uppmuntrande resultat.

- Under 2020 gjordes produktionstest avseende salmonellaprevalens på golvet i kycklingstallar i ett fullskaligt kommersiellt försök, med produktion av kycklingar under jordbruksförhållanden, i Nederländerna. Kycklingarna fick 15 ppm phenylcapsaicin i fodret i en vanlig startutfodring. Produktionstestet omfattade cirka 1,6 miljoner fåglar. Testet visade en statistiskt signifikant minskning av antal stallar med salmonellapositiva golvtest. Den europeiska modellen för produktionseffektivitet, EPEF, visade också att avelseffektiviteten ökade med 14% jämfört med traditionell utfodring. Väldigt bra resultat med andra ord, sammanfattar aXichems VD Torsten Helsing.

Salmonella är ett utbrett problem inom kycklinguppfödning i många länder. I Nederländerna räknar man med att cirka 25 procent av alla anläggningar har salmonellaförekomst och en liknande situation råder i flertalet europeiska länder. För att tackla salmonellaproblematiken har många kycklinguppfödare använt antibiotika i förebyggande syfte, men på grund av den stora problematiken med antibiotikaresistens har EU ställt hårdare krav på antibiotikaanvändning, vilket ökat behovet av alternativa lösningar.

Stora möjligheter i Brasilien

I slutet av förra året fick aXiphen grönt ljus för kommersiell användning i Brasilien – en av världen största exportörer av fjäderfä. I samband med godkännandet uppdaterade aXichem omsättningsmålet för aXiphen på den brasilianska marknaden till 10 MSEK för innevarande år och 40 MSEK 2025.

aXichem befinner sig även i en process för marknadsgodkännande i Europa. EFSA, europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, har efterfrågat mer studiedata och bolaget arbetar målinriktat för att tillhandahålla detta.

För att accelerera sin tillväxtstrategi och kapitalisera på de möjligheter som phenylcapsaicin innebär har aXichem beslutat att genomföra en företrädesemission av units om drygt 40 MSEK plus teckningsoptioner (TO1A). Genom denna kapitalanskaffning siktar företaget på att finansiera sin fortsatta forskning och utveckling, expandera sin marknadspenetration, och ytterligare stärka sin position som en innovativ pionjär inom utvecklingen av naturanaloga kemikalier.

Läs mer och ta del av erbjudandet här.

Dela med dig