Aktiespararna

Lindab nådde inte förväntningarna

Av Finwire/Redaktionen
3 maj 20243 min lästid
Ventilationsbolaget Lindab redovisar svagare siffror än vad analytikerna förväntat sig för det första kvartalet.

Lindabs omsättning sjönk 2,4% till 3 147 miljoner kronor (3 224). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 3 301. Den organiska försäljningstillväxten var -10% (-5).

"Lindab Ventilation Systems levererade ett stabilt resultat i första kvartalet trots en fortsatt svag marknad. Omsättningen och bruttomarginalen ökade samtidigt som rörelseresultatet visade motståndskraft. Lindabs ventilationsaffär växer och tre förvärv genomfördes under kvartalet. Inom affärsområde Profile Systems minskade volymerna vilket ledde till svag lönsamhet", uppger vd Ola Ringdahl.

Han fortsätter.

"Det första kvartalet har i likhet med tidigare kvartal präglats av lägre efterfrågan på byggmarknaden, framför allt i Norden. Flera länder i södra och västra Europa har dock visat en relativt god marknadsutveckling som exempelvis Frankrike, Italien, Schweiz och Irland."

Rörelseresultatet blev 225 miljoner kronor (264), väntat rörelseresultat var 281. Rörelsemarginalen var 7,1% (8,2).

Justerat rörelseresultat uppgick till 225 miljoner kronor (264), med en justerad rörelsemarginal på 7,1% (8,2).

Resultatet efter skatt blev 117 miljoner kronor (180).

Resultat per aktie uppgick till 1,53 kronor (2,35).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 208 miljoner kronor (355).

Profile Systems påverkas av en lägre efterfrågan och byggande. Lindab genomför prishöjningar och ytterligare kostnadsbesparingar för att omgående stärka lönsamheten till en acceptabel nivå. Strukturella åtgärder utvärderas i enheten, skriver Lindab-chefen.

Han ser också möjligheter till fler förvärv.

"Med ett fortsatt starkt kassaflöde och en god finansiell ställning kommer fler förvärv att kunna adderas till Lindab under 2024."

Lindab upprepar sina målsättningar i rapporten. Företaget skall omsätta 20 miljarder med minst 10% rörelsemarginal 2027.

Bolaget spår en återhämtning i år.

"Marknadsläget är dämpat med många pausade projekt och osäkerhet kring finansieringskostnaden. Det uppdämda behovet är stort och om räntesänkningar sker under sommaren 2024 kommer det troligtvis att leda till ökad investeringsvilja vilket gynnar byggindustrin. Lindab tror på gradvis ökande volymer under det andra halvåret 2024, från en låg nivå. Från 2025 bedömer vi att ventilationsmarknaden kommer in i en flerårig tillväxtfas", avslutar Ringdahl sitt vd-ord.

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.

Dela med dig