Aktiespararna

Livsmedelsbranschen: Utvecklingen går åt fel håll

Av Finwire/Redaktionen
23 augusti 20231 min lästid
Utvecklingen för den svenska livsmedelsbranschen fortsätter gå åt fel håll. Under det andra kvartalet försämrades läget kring försäljning, lönsamhet och kostnader för industrin.

Utifrån ett kostnadsperspektiv finns det väldigt lite som talar för en bred och ihållande sänkning av livsmedelspriserna, framgår det av Livsmedelsföretagens konjunkturbrev.

Försäljningen av svenskproducerade livsmedel landade under det andra kvartalet på index 29, vilket motsvarar den näst svagaste volymutvecklingen under de senaste 14 åren som data samlats in. Index 50 är ett neutralt värde.

Den vikande volymutvecklingen har nu hållit i sig fyra kvartal i följd och för omkring hälften av företagen blev försäljningen lägre än deras prognoser. Även lönsamheten går sämre och under perioden landade indexet på 35.

Därtill beskrivs kostnaderna ha ökat över hela linjen. Tydligast var prisökningarna under kvartalet på inköp av råvara/insatsvara med ett index på 86, där 50 motsvarar oförändrad kostnadsutveckling. Det försämrade läget för kronan har ytterligare negativ påverkan.

Flera faktorer påverkar

"Man hade möjligtvis kunnat tänka sig att nackdelarna med den svaga kronan på hemmaplan skulle kompenseras av fördelar på exportmarknaden. Men så verkar tyvärr inte vara fallet", säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen.

Även bränder och torka i södra Europa i kombination med en blöt sensommar i Sverige har påverkat utbudet och priset på stora delar av centrala livsmedelsråvaror, framgår det.

Marknadsnyheter

Dela med dig