Aktiespararna

Ljudbolaget begärs i konkurs

23 februari 20234 min lästid
Ericssons vd Börje Ekholm trodde på aktien. Men nu begärs ljudbolaget Acosense i konkurs. ”Bolaget skulle ha agerat för fyra år sedan”, säger ordförande Lars Alervall.

Intresset för Acosenses nyemission inför listningen på Spotligt i mars 2017 var stort. Bolaget ville ta in 12 miljoner kronor men det tecknades till 60,8 miljoner kronor, vilket motsvarade en teckningsgrad på drygt 500 procent.

Aktien blev inte mindre het av att Breakit dagarna innan börsklockan ringde, avslöjade att Ericssons vd Börje Ekholm hade köpt in sig i bolaget och satt med motsvarande 1,2 procent av aktierna.

Och på en marknad som pekat uppåt utan större hack i kurvan sedan 2009, rusade Acosense aktiekurs över 30 procent under första handelsdagen.

Spola fram nästan exakt sex år, och marknadsklimatet är ett helt annat. Små förhoppningsföretag som behöver ta in nytt kapital har det tufft. Små förhoppningsföretag som under flera års tid varit beroende av ständiga kapitalinjektioner, sitter om möjligt i en ännu svårare sits. Investerare kastar inte längre pengar över bolag och risken är överhängande att ägarna tröttnar på företag som fått många chanser men inte lyckats vända till vinst.

Det är precis vad som nu drabbat ljudbolaget Acosense.

”Vi vände oss till de större aktieägarna under senhösten förra året, men fick inte tillräckligt gehör. En del har varit med på många emissioner och det finns en trötthet. Man kan inte gå till marknaden och be om nya pengar hela tiden”, säger Lars Alervall som klev in som styrelseordförande våren 2022.

Meddelar om konkurs

Idag meddelar därför Acosense i ett pressmeddelande att man beslutat ansöka om konkurs: ”Beslutet baseras på att Bolaget är eller inom kort kommer att hamna på obestånd beroende på att det inte gått att vända verksamhetens negativa resultatutveckling och kassaflöde”, skriver bolaget.

Acosense har utvecklat och sålt instrument och mjukvaror för processoptimering – framför allt till massafabriker. Processer analyseras med hjälp av aktiv akustisk spektroskopi – en innovation med rötterna i ABB, som via Chalmers Entreprenörsskola gjordes tillgänglig för industrin genom Acosense som startades redan 2009.

Men försäljningen har aldrig lyft.

”Vi har ju haft en marginell försäljning och ett negativ kassaflöde under många, många år”, säger Lars Alervall.

I pressmeddelandet som publicerades under torsdagsmorgonen beskriver bolaget den plan som styrelsen jobbat efter sedan förra året för att försöka rädda verksamheten.

”Styrelsen har även analyserat och tagit ställning till ett antal potentiella förvärv av företag som kunnat ge en egen ekonomisk bärighet som skulle kunnat bidra till en lönsam utveckling av bolaget. Internt har styrelsen funnit åtgärder som på sikt skulle kunna få bolaget lönsamt, men bolaget har inte lyckats erhålla uthållig finansiering för dessa åtgärder.”

”När jag blev ordförande var min ambition att verksamheten måste klara sig på egna meriter. Och för att vi skulle få en långsiktig uthållighet krävdes förvärv av en rörelse som genererar kassaflöde så att man kan fortsätta att utveckla produkterna. Vår bedömning var att det skulle ta ett år att nå plus minus noll. Men i det här marknadsläget gick det inte. Det här skulle bolaget ha gjort för fyra år sedan”, säger Lars Alervall.

Ansökan om konkurs inges till Göteborgs tingsrätt.

Dela med dig