Aktiespararna

Ljusare framtidstro hos företagare

Av Finwire/Redaktionen
6 mars 20231 min lästid
SEB:s företagarindikator, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, ökar med 4 enheter i mars, från 0 i februari.

“Företagarnas framtidstro vänder upp den här månaden, men det kan vara en falsk förhoppning då lågkonjunkturen väntas bli mer kännbar under våren i takt med ytterligare räntehöjningar från Riksbanken", säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, svarar företagarna att två av tre indikatorer ökar denna månad. Arbetstiden ökar från minus 12 till minus 8, och omsättningen ökar från minus 13 till minus 12. Likviditeten minskar däremot från minus 8 till minus 10 jämfört med föregående månad.

"Likviditeten och omställningsförmågan låg bakom många egenföretagares motståndskraft under pandemin. Nu ser likviditeten ut att utmanas på riktigt när kostnaderna stiger och efterfrågan minskar. Utvecklingen under våren kommer vara avgörande för hur motståndskraftiga företagarna väntas vara under 2023", säger Américo Fernández.

Undersökningen gjordes under perioden 17-26 februari.

Marknadsnyheter

Dela med dig