Aktiespararna

Lönsam tillväxt i Mycronic

Av Bolagsbevakningen
13 maj 20183 min lästid

Mycronics vd Lena Olving presenterade på årsstämman, inte utan stolthet, de senaste fem årens starka utveckling.

Innovationstakten har varit mycket hög och marknaden i stadig tillväxt. Fjolåret var inget undantag. Genom det 2016 gjorda förvärvet av USA-bolaget AEi erbjuder Mycronics numera även produktionssystem för tillverkning av kameramoduler, ett område i stark tillväxt särskilt inom bilindustrin.

Tillväxten ska fortsätta i år. Styrelsens bedömning är att omsättningen för innevarande år når 3,5 miljarder. Inom 3-6 år är målet att öka försäljningen till 5 miljarder kr.

Aktiespararnas ombud Lennart Johansson påminde om att orderstocken för sex år sedan var 90 Mkr, medan Mycronic gick in i 2018 med en orderstock på hela 1,9 miljarder. En 20-dubbling som säger en hel del om Mycronics förnämliga utveckling!

Lennart framförde å medlemmarnas vägnar ett varmt tack till ledning och personal. Han visade beundran för vad som uträttas.

Även styrelsen fick en eloge av Lennart för de tydliga underlagen för stämman. Inte minst gällde det frågorna om nyemission och återköp av aktier, där styrelsens mandat är avgränsade och syftena klargjorda på ett sätt som tilltalade Aktiespararna.

Affärsområdet Pattern Generators är ”kassakon” inom Mycronic. Pattern Generators finansierar bl. a. de höga utvecklingskostnaderna inom affärsområdet Assembly Solutions. Lennart frågade därför om konkurrenssituationen inom Pattern Generators och om behovet att höja utvecklingskostnaderna för att bibehålla försprånget. Utvecklingskostnaderna föreföll låga, bara 4,3 procent av Pattern Generators omsättning.

Lena Olving gav ett lugnande svar: Försprånget är alltjämt lika stort inom Pattern Generators och ingen konkurrent hotar vad vi kan se inom det avancerade segmentet.

Mycronics totala utvecklingskostnader utgör 11,6 procent av omsättningen, något lägre än branschsnittet som ligger på 15 procent. Nivån kan mycket väl komma att öka inom Pattern Generators vid behov, tillade hon.

Rörelsemarginalen är negativ för Assembly Solutions men förbättrades avsevärt från -18 procent året innan till -6 procent i fjol. För Pattern Generators låg rörelsemarginalen oförändrat på höga 59 procent! Trots detta redovisas för hela bolaget en sänkt rörelsemarginal med 1,5 procent till 28,3 procent. Hur hänger det ihop?

Att Assembly Solutions vuxit kraftigt i volym och har en större tyngd med sin sämre rörelsemarginal i sammanvägningen är förklaringen, svarade Mycronics finanschef Torbjörn Wingårdh.

Mycronic påbörjade i fjol en mätning av sitt koldioxidavtryck. Cirka åttio procent av energiförbrukningen under livscykeln uppstår vid kundernas användning av Mycronic-utrustningar. Det är främst lasern i fotomaskritarna som drar mycket energi.

Mycronic söker nu efter mer energisnål laserteknik. Lennart bad vd utveckla detta. Lena Olving sade i replik att det finns klar potential, men att det är ett komplicerat projekt som kommer att ta tid. Utvecklingsarbetet sker tillsammans med en extern leverantör.

Aktiespararna liksom övriga stämmodeltagare biföll samtliga punkter på dagordningen.

Författare och bolagsbevakare: Lennart Johansson

Dela med dig