Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-17

Marknadens drivkrafter kan vara överraskande

wysiwyg_image

Annons: När vi går igenom finansmedierna hittar vi ofta artiklar som spekulerar i vad som kommer att påverka aktiepriserna. Många anser att förhållandet mellan nyheter och marknadsrörelser är uppenbart. Men vad på verkar egentligen en akties pris?

När vi går igenom finansmedierna hittar vi ofta artiklar som spekulerar i vad som kommer att påverka aktiepriserna. Många anser att förhållandet mellan nyheter och marknadsrörelser är uppenbart. En svag ekonomisk rapport till exempel, måste per automatik vara ”dålig” för aktievärdet. Vi ser ofta artiklar i media som uttrycker oro över vacklande tillväxt och antyder att dåliga aktieavkastningar är att vänta. Vi anser dock inte att förhållandet mellan nyheter och aktiepriser är entydigt. Endast data styr inte marknadens riktning. Det allmänna känsloläget bland investerare är också mycket viktigt. Klyftan mellan investerares sammanlagda förväntningar och den faktiska verkligheten har en väldigt stor inverkan på aktiers efterfrågan. 

Marknaden

Vi anser att marknaden använder information på ett effektivt sätt, det vill säga marknaden sätter priserna baserat på all den information som är allmänt känd. När viss information – till och med en åsikt – blir allmänt känd, har dess potential att påverka aktiepriserna förmodligen redan passerat. Någon har redan agerat utifrån informationen, vilket innebär att den återspeglas i aktiepriset. Det krävs alltså en stor överraskning, något som väldigt få personer kan förutse, för att aktiepriserna ska påverkas.

Läs också "I politiken väger policy tyngre än personlighet" 

En sådan överraskning kan se ut på många olika sätt och beror på var i marknadscykeln vi befinner oss. Ekonomins konjunkturcykel pendlar mellan perioder av expansion och sammandragning, och aktiemarknaden fungerar på samma sätt. På finansspråk innebär en tjurmarknad en längre period med allmänt stigande aktiepriser – alltså en högkonjunktur (även om tjurmarknadens början och slut vanligtvis föregår den ekonomiska cykeln). En björnmarknad är en övergripande nedgång på 20 procent eller mer, alltså en lågkonjunktur. Även sådana börjar och slutar något före den ekonomiska cykeln.

Konjukturcykler

Under konjunkturcykler utvecklas investerares sentiment. En utveckling som den legendariske investeraren sir John Templeton beskrev på följande sätt: ”Tjurmarknader föds ur pessimism, växer med skepticism, mognar med optimism och dör av eufori.” I en tjurmarknads tidiga stadium är det känslomässiga läget till stor del pessimistiskt. Därför krävs det inte mycket för att skapa en positiv överraskning. Om en BNP-rapport till exempel visar på en liten ökning av tillväxten, eller en nedgång som var mindre än väntat, kan det räcka för att räknas som en positiv överraskning. Om en BNP-rapport däremot visar på en större nedgång än väntat kan det innebära en negativ överraskning. På samma sätt fungerar det när investerare är skeptiska. Under en prekär ekonomisk period kan en rapport som visar att detaljhandelns försäljning är svag men stabil tolkas som något positivt. Även om negativa överraskningar är mer sannolika när investerare är mer skeptiska än pessimistiska anser vi att dåliga nyheter förmodligen inte kommer att chocka marknaden i den här delen av marknadscykeln.

Under den optimistiska perioden krävs det någonting extra för att skapa en positiv överraskning. Om företagsvinsterna har ökat under flera på varann följande kvartal kan ännu ett kvartal med tvåsiffrig tillväxt spä på ett redan positivt sentiment, medan en större nedgång än väntat kan komma som en negativ överraskning. När investerare slutligen når den euforiska delen av marknadscykeln har förväntningarna blivit för höga. Perioder innan allmänna val är ett illustrerande exempel på detta. Investerare kan till exempel bli övertygade om att en av de politiska kandidaterna kommer att genomföra stora reformer som är allmänt positiva för marknaden. Om politikern lyckas infria förväntningarna kanske aktiemarknaden fortsätter att stiga. Men om politikern misslyckas med att infria sina löften från valkampanjen kan aktiemarknaden reagera negativt. 

Frågan som investerare måste ställa sig själva är därför: Vilken information har redan bakats in i aktiepriset och därmed förlorat sin kraft att påverka marknaden? Vi anser att investerare har förmågan att övervaka de ekonomiska, politiska och känslomässiga drivkrafterna inom de närmaste 3 till 30 månaderna för att uppskatta det allmänna behovet av aktier. Sentiment påverkar hur investerare reagerar på ekonomiska och politiska nyheter, vilket innebär att det är en viktig drivkraft att förstå och följa.

Ytterligare läsning " En investeringslektion utifrån Amazons senaste milstolpe"

Risktext: Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Europe Limited. Fisher Investments Europe Limited är auktoriserat och reglerat av den brittiska Financial Conduct Authority (FCA, referensnr 191609) och är registrerat i England (organisationsnr 3850593). Fisher Investments Europe Limited har sitt huvudkontor på 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

Fisher Investments Europe Limited delegerar portföljförvaltningsfunktionerna till sitt moderbolag, Fisher Asset Management, LLC, som bedriver verksamhet under namnet Fisher Investments, är etablerat i USA och står under tillsyn av Securities and Exchange Commission i USA.

Att investera på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala aktiemarknaderna och internationella valutakurser.

Författare Analysguiden

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.