Aktiespararna
Annons

Med unik teknik erbjuder Cortus Energy förnybara energigaslösningar

12 april 20245 min lästid
Cortus Energy grundades av Rolf Ljunggren med visionen att revolutionera energimarknaden genom utvecklingen och kommersialiseringen av förgasningsprocessen WoodRoll®. Bolaget har idag över 30 anställda och är verksamt inom den gröna energisektorn där Bolaget tillhandahåller förnybar energigas genom att biomassa förgasas till rena energiprodukter, som sedan distribueras till kunder inom process, transport- och kraftindustrin.

Woodroll® är en patenterad teknik för att förgasa biomassa till biogasprodukter, där gasen som produceras från WoodRoll®-processen har ett brett användningsområde. Cortus Energys biogasprodukter kan ersätta fossil energi direkt i industriella högtemperaturprocesser men också omvandlas till el, uppgraderas till förnybar naturgas (SNG), vätgas och flytande drivmedel, eller användas som råvara till den petrokemiska industrin. Detta medför att Cortus Energy har möjligheter att vara med i den förväntade tillväxten av förnybar energi genom många olika applikationer.

Födelarna med WoodRoll®-teknologin

 • Ultraren syngas produceras som inte kräver någon omfattande efterbehandling innan den används i kvalificerade tillämpningar.
 • Branschens högsta energiutbyte genom värmeåtervinning och integrerad torkning av biomassan.
 • Flexibilitet i val av biomassa och möjlighet att byta bränsle över tid för at hålla nere bränslekostnaden.
 • Modulärt koncept för anläggningsleveranser som täcker stora delar av de industriella behoven.

Energigasens renhet och höga energivärde gör den lämpad för att ersätta fossila bränslen i olika tillämpningar samt för framställning av biovätgas. Processen i sig är mycket effektiv med en verkningsgrad på över 80 procent. Genom WoodRoll® ges även möjligheten att välja ut en del av materialet i den rena energigasen, exempelvis biokol, vilket är grönt koks som till exempel kan användas i metallurgin. Utgångspunkten är att biomassa förgasas till rena, högvärdiga förnyelsebara energiprodukter för processindustrin, för elproduktion eller för bränsle (vätgas) till fordonsindustrin. Utveckling av WoodRoll® har skett i nära samarbete med industriella partners, offentliga institutioner samt universitet.


För att bli bättre positionerad inför en framgångsrik kommersialisering av bolagets teknologi behöver Cortus Energy bland annat uppnå kontinuerlig drift och fullt kapacitetsutnyttjande i bolagets första kommersiella anläggning i Höganäs, samt driva projekteringen med partners till nya affärer för bolagets förgasningsteknik, WoodRoll®. Därtill är en ny modulär version av förgasningsanläggningen, WoodRoll® 2.0, under utarbetande. Den nya generationen kommer att innebära bättre kapacitets- och produktionstillgänglighet genom förbättringar och förenklingar av processen.

VD om marknaden

Med en fungerande WoodRoll®-anläggning i Höganäs öppnar sig många möjligheter för värdeskapande. Några exempel är genom energigas, biogas, metanol, biokol men också koldioxidnegativ elproduktion och vätgas. Behoven av dessa produkter är stora. Enbart Sveriges stålindustris behov av biokol är värt flera miljarder SEK per år. Inom EU, som ett exempel, kan omfattningen beskrivas av:

 1. RE-Power EU där mängden biogas ska tiofaldigas till 2030, vilket innebär ett marknadsvärde runt 350 miljarder SEK per år.
 2. EU:s målsättning om förnybar vätgasproduktion på 10 miljoner ton per år med ett förväntat pris om 3-4 €/kg blir det ett marknadsvärde på runt 400 miljarder SEK per år.
 3. Insamling av CO2 från bioenergi inom EU på 190 miljoner ton per år till 2030 med dagens priser ett potentiellt värde om 380 miljarder SEK per år.

Engineeringstudier har genomförts som förberedelser för kommande projekt. Här har även samarbeten med stora internationella anläggningsbyggare startats. Tillgång till biomassa finns i alla regioner men man kan konstatera att högre priser på biomassa i vissa regioner kräver att värdeskapandet för biomassan samtidigt behöver öka. Då är det befriande att se den prisuppgång som biogen koldioxid haft de senaste två åren. Kombineras användningen av biomassa med infångning och lagring av koldioxiden blir affärerna väsentligen bättre än vad de var tillbaka i tiden innan prisuppgångarna.

Förutsättningarna för lönsamheten i bolagets affärer har stärkts av högre priser på energimarknaden samtidigt som förnybara produkter har en högre premie än tidigare. Kombinerar man betalningsviljan för våra förnybara alternativ med möjligheten att sälja restprodukten biogen koldioxid blir lönsamheten bra även på mindre anläggningar.

Kort om företrädesemissionen

För att stödja fortsatt utveckling har styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 107 MSEK. Likviden från företremissionen är avsedd att finansiera följande aktiviteter:

 • Demonstration och övergång till kontinuerliga leveranser i Höganäs
 • Slutförande av utveckling av nästa generation WoodRoll® 2.0
 • Försäljning av den första nya förgasningsanläggningen inkluderandes WoodRoll® 2.0
 • Återbetalning av kortfristiga lån
 • Teckningsperioden löper mellan den 9 - 26 april 2024

Lär mer och ta del av investeringserbjudandet här.

Dela med dig