Aktiespararna

Mest undervärderade bolagen just nu - enligt legendens lista

12 april 20236 min lästid
De fem aktier på Stockholmsbörsen som nu är mest attraktiva - enligt Grahams kriterier

För ett år sedan skrev vi om vilka bolag som kvalade in på Benjamin Grahams lista – en lista som tas fram genom att studera och analysera bolag utifrån ett par utvalda faktorer. Efter att det första kvartalet nu är avslutat samt att det stundar en rapportsäsong tar vi och gör en ny genomlysning – vilka bolag handlas just nu till attraktiva nivåer relativt deras historiska prestanda?

Vill du vara först med våra köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

För över 70 år sedan, närmare bestämt 1949, skrev och publicerade Benjamin Graham, känd som värdeinvesterarens fader, The Intelligent Investor. Boken har kultförklarats av flera kända investerare, såsom Warren Buffett, men även svenska investerare såsom Per-Håkan Börjesson (Spiltan) och Sven Hagströmer (Creades samt Avanza).

Grahams strategi går ut på att identifiera bolag där aktiepriset vida understiger bolagets reella tillgångar och det diskonterade kassaflödet. Något hastigt, likväl korrekt, brukar gemene investerare säga att dessa två faktorer är bolagets sanna värde. Om priset per aktie – nuvarande börsvärde fördelat på antalet aktier - understiger detta bedöms aktien vara undervärderad. Vice versa och aktien bedöms övervärderad.

Det utmanande för investeraren är att räkna på bolagets kommande kassaflöden, en uppgift som inte är allt för lätt för precis allt kan hända. Medan vissa beräknar kassaflödet vara X om tre år beräknar andra det vara Y vid samma tidpunkt. Skillnaden är det som manifesteras i aktiepriset, det vill säga värderingen.

Vidare ska såklart verksamheten och dess affärsidé bedömas.

Säkerhetsmarginalen

En kärna i Grahams strategi är den ökända och beryktade säkerhetsmarginalen. Fokus hos Graham är nämligen nedsidan, då han bedömer uppsidan komma ”per automatik” när investerarna ser att bolaget handlas till en rabatt. Genom att ha fokus på nedsidan ökar sannolikheten för att inte begå kostsamma misstag.

När investeraren har hittat ett bolag som han bedömer vara undervärderat kan han även omvandla det till procent. Låt säga att ett bolag såsom Alleima handlas till ett aktiepris om 52 kronor. Investeraren analyserar bolaget genom att slå samman alla reella tillgångar med det egna beräknade diskonterade kassaflödet för de kommande tre eller fem åren och får fram att ett mer korrekt aktiepris – bolagsvärde fördelat på antalet aktier – borde vara 57 kronor.

Skillnaden mellan dagens aktiepris och det investeraren bedömer vara mer korrekt motsvarar 9,6 %. Detta är inte högt och således finns lite plats för en felmarginal. Sagt med andra ord –säkerhetsmarginalen, av Graham benämnt ”margin of saftey”, är låg. Som investerare vill du i det längsta ha en hög säkerhetsmarginal, gärna över 10 % för vem vet vad som kan hända?

Kriterierna

Som framkommer är Graham mycket defensiv samt försiktig i sina investeringar och sätter alltid den eventuella nedsidan i främre rummet. Säkerhetsmarginalen är hans skydd mot att ta för aggressiva positioner och med det riskera kapitalet. Absolut kan och kommer aktiepriset kortsiktigt vara volatilt, men Graham är långsiktig och låter sig inte påverkas av Mr. Markets manodepressiva nyckfullhet. Som bekant är det mer psykologi som styr en akties utveckling på dags- vecko- och ofta även månadsbasis.

De sju kriterier som Grahams ”screener” utgår från ger ut poäng för olika finansiella mått. Dessa sju är den finansiella styrkan, intjäningsstabilitet, utdelningshistorik, vinsttillväxt, måttligt P/E och måttligt pris för EK. Uppnår ett bolag samtliga kriterier betyder det alltså 7 poäng.

Grahams favoriter på Stockholmsbörsen

Just nu, cirka en vecka in på räkenskapsåret 2023 andra kvartal, är det två bolag som når maxpoäng, Skanska samt JM. Enligt Graham är dessa bolag nu undervärderade relativt de kommande diskonterande kassaflödena tillsammans med de just nu reella tillgångarna. Vidare har båda bolagen en lång historik, där de gång på gång bevisat sitt existensberättigande.

Bolag som uppnår sex av sju möjliga poäng är Billerud, Boliden samt Holmen – även de bolag som funnits under en lång tid och således överlevt såväl den ena som den andra krisen. Som exempel kan vi ta Holmen, som trots finanskrisen 2008–2009, då världen skakade, klarade av att dela ut. Absolut tog såväl vinsten som brutto-, rörelse- samt vinstmarginalen stryk, men bolaget stod likväl stabilt.

Just nu handlas Holmen till ett P/E om 10,97, vilket är långt under det historiska snittet mätt på såväl tre som fem och tio år. EV/EBIT är 9,1, även det under de historiska snitten. Studerar vi bolagets balansräkning framkommer att soliditeten är på rekordhöga nivåer och skulden på lika rekordlåga sådana.

Utgå från listan

De fem bolag som vi exemplifierade med kan verka som en inspirationslista att utgå från. Det är nu upp till dig att börja beräkna bolagets kommande kassaflöden och sedan beräkna hur stor säkerhetsmarginal du vill sätta på dessa. Kom ihåg att ju högre säkerhetsmarginal, desto större skydd mot en långsiktig förlust. Sedan ska du såklart också bedöma affärsidén, sektorn och dess bådas framtid.

I nedan tabell har vi sammanställt de fem främsta bolagen som just nu har högsta poäng på Grahams kriterier. Procentsatsen gällande omsättning, vinst och eget kapital avser snitttillväxten för de senaste tio åren. Beträffande soliditet samt kassa visas dels nuvarande status, dels det tioåriga snittet inom parentes.


Dela med dig