Aktiespararna
Annons

Miljöteknikbolaget rider på den gröna vågen

14 juni 20243 min lästid
ECOMB erbjuder avancerade tekniska lösningar och servicetjänster som syftar till att förbättra prestandan och minska utsläppen från pannor inom kraftvärme- och industrisektorn. Nu genomför bolaget en företrädesemission om drygt 9 MSEK för att öka satsningarna.

Affärsmodellen bygger på projektförsäljning till slutkunder inom kraftvärme- och industrisektorn samt kommuner. Bolaget arbetar i nära samarbete med internationella partners i marknader som Frankrike, England, Finland, Tyskland, Polen och Kina. Marknaden för ECOMBs produkter utvecklas i snabb takt och bolaget befinner sig i en expansiv fas. Huvudprodukten Ecotube har vidareutvecklats till Ecotube Zero, en innovation som nu fokuserar på att minska klimatutsläppen och inte som tidigare bara NOx-utsläppen, samt att förbättra energieffektiviteten i förbränningsanläggningarna.

Investeringar inom miljö- och energiområdet är avgörande för att bekämpa klimatförändringar och säkerställa en hållbar framtid. FN:s klimatpanel IPCC bedömer att de globala utsläppen behöver minska med 43 procent till 2030 jämfört med 2019, och nå noll nettoutsläpp i mitten av detta århundrade om målen i Parisavtalet ska kunna nås. Stora satsningar görs på området och bland annat har EU beslutat om klimatinitiativet European Green Deal, som ska föra EU närmare målet att bli klimatneutralt 2050. Sammanfattningsvis gynnas företag som ECOMB av en stark makrotrend.

Genomför företrädesemission

Pengarna från nyemissionen planeras att användas för att främja utvecklingen av det nya patenterade konceptet Ecotube Zero, stärka kassan för att finansiera nya projekt och öka investeringarna i dotterbolaget Ocean Recycle. Dotterbolaget är verksamt inom syresättning och reduktion av PFAS från övergödda sjöar och hav. PFAS, i folkmun kallade ”evighetskemikalier”, är mycket stabila ämnen som bryts ner extremt långsamt. Detta leder till att de ackumuleras i miljön och i levande organismer, vilket bland annat leder till hälsorisker som cancer, leverskador och påverkan på immunsystemet samt har en betydande miljöpåverkan.

Framåt planerar ECOMB att fortsätta utveckla sina produkter och tjänster inom både kraftvärme- och vattenreningssektorerna. Målet är att bli en ledande aktör inom den gröna omställningen genom att erbjuda innovativa och hållbara lösningar som möter de allt striktare miljökraven globalt. Bolaget ser en stor potential i den växande marknaden för miljöteknik och arbetar aktivt med att utveckla nya lösningar som kan bidra till att minska klimatpåverkan och förbättra miljön både på land och i vatten.

Med en stark affärsmodell, strategiska partnerskap och en tydlig vision för framtiden står ECOMB väl rustat att ta tillvara på de möjligheter som den globala miljöomställningen medför. Företaget är dedikerat till att fortsätta sin resa mot att erbjuda effektiva och hållbara tekniska lösningar för en bättre och renare framtid.

Läs mer och ta del av erbjudandet här!

Ecomb släppte nyligen ett avsnitt av Ecomb-podden. Lyssna på avsnittet här!

Dela med dig