Aktiespararna

Minskat substansvärde för Fastator - resultatet tyngs av nedskrivningar

Av Finwire/Redaktionen
26 februari 20241 min lästid
Fastighetsinvestmentbolaget Fastator redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Omsättningen sjönk 3,4% till 130,9 miljoner kronor (135,5).

Värdeförändringar fastigheter uppgick till -308,2 miljoner kronor (-4).

Rörelseresultatet blev -542,5 miljoner kronor (-154,6).

Resultatet före skatt var -591,4 miljoner kronor (-195,0).

Resultatet efter skatt blev -561,4 miljoner kronor (-186,0).

"Resultatet för Q4 tyngs av nedskrivningar av fastighetsvärden i våra innehavsbolag. Det är framförallt en effekt av att byggrätter i det korta perspektivet minskat väsentligt i värde samt generellt ökade avkastningskrav på förvaltningsfastigheter", säger tillförordnad vd Björn Rosengren.

Resultat per aktie uppgick till -7,20 kronor (-2,40).

Ingen ordinarie utdelning föreslås (0).

Substansvärde per aktie låg på 10,79 kronor (23,16).

Aktien faller efter rapporten och handlas i skrivande stund ned 7,9%.

Dela med dig