Aktiespararna

Moodys sänker utsikterna för Atrium Ljungbergs kreditbetyg

5 april 20231 min lästid
Kreditvärderingsinstitutet Moodys Investors Service bekräftar det långsiktiga kreditbetyget Baa2 för fastighetsbolaget Atrium Ljungberg.

Utsikterna för kreditbetyget sänks till negativa, från tidigare stabila. Det framgår av ett pressmeddelande.

De försämrade utsikterna motiveras av Moodys förväntningar om kommande press på Atrium Ljungbergs nyckeltal, särskilt belåningsgraden. Bolaget har bland annat skulder på 11 miljarder kronor som kommer att behöva refinansieras till högre räntenivåer de kommande tre åren.

"Moody's har mot bakgrund av stigande marknadsräntor och finansieringskostnader samt en bedömning om fallande fastighetspriser i marknaden beslutat att ändra Atrium Ljungbergs utsikter från stabila till negativa med motiveringen att såväl vår räntetäckningsgrad som belåningsgrad utmanas", kommenterar Atrium Ljungberg i ett separat pressmeddelande.

Dela med dig