Aktiespararna

myFC visar upp framtiden i Almedalen

Av Bolagsbevakningen
17 juni 20184 min lästid
Sextio miljoner elbilar kommer rulla på gatorna år 2025, spår myFC som planerar visa en demobil i Visby under Almedalsveckan.

Aktieägarna ställde på myFC:s extra bolagsstämma i maj många initierade och detaljerade frågor, exempelvis: ”Får man ta med sig laddaren in i flygkabiner”?

Ja, var svaret, dock högst fem stycken eftersom de betecknas som ”dangerous goods”!

”Hur går samarbetet med fordonsindustrin”? var en annan fråga som ställdes på majstämman.

Vd Björn Westerholm svarade: ”De visar stort intresse för vår lösning mot noll procents koldioxidutsläpp”.

Långa frågestunder på årets myFC-stämmor

Den långa frågestunden på extrastämman i maj fick Aktiespararnas ombud att undra om myFC behövde se över sin informationsgivning. Den kanske uppfattas som alltför snål?!

Vd sade i replik att myFC är otroligt informativa, men att ju mer information han ger desto fler frågor får han från ägarna.

Efter fråga från Aktiespararna berättades det på årsstämman att den första leveransen av JAQ Hybrid hade skett den sista mars i år.

På årsstämman bringades också klarhet gällande hur det är tänkt att myFC:s egenutvecklade bränsle ska distribueras. Bränslet ska gå att köpa på traditionella bensinstationer. Det blir en ny pump på mackarna. I övrigt ska myFC distribuera sitt bränsle via butiker av typen ”7/11”.

Vd kommenterade vidare den mer än fördubblade förlusttakten. Han bekräftade att myFC kommer att förbruka mycket pengar framgent.

”Ja, vi måste investera för att komma i mål”, sade vd och fortsatte: ”Hela utvecklingen av Lamina REX (Range Extender, reds. anm.) är kostnadsförd. Vi anställer fler och har öppnat ett nytt kontor i Malmö för att nå de bästa telekomutvecklarna i Lund. Vi måste fortsätta att hålla konkurrenterna bakom oss. Det är vi som har den bästa löningen”.

Lamina REX - sommarattraktion på Gotland

Lamina REX är en BMW i3 som myFC har försett med sin teknik. myFC kommer att ta med Lamina REX till Almedalen i sommar, där den ska visas för allmänheten.

Företagsledningen anser att Lamina REX är mycket konkurrenskraftig.

”Om man byter ut 100 kg batterier mot 100 kg av vår teknik kan man köra tre gånger längre och det med 70 procents lägre koldioxidutsläpp. myFC konkurrerar med batterier på vikt, pris och volym. De minskade utsläppen får man på köpet”, förklarade vd för årsstämmopubliken.

”De politiska kraven på mindre utsläpp slogs fast i Parisavtalet och ska vara genomförda 2030”, påpekade vd vidare.

Årsstämman hade att ta ställning till ett förslag om ett bemyndigande som gav styrelsen rätt att emittera aktier motsvarande 20 procent av aktiestocken utan att beakta företrädesrätten. Det var ett förslag som Aktiespararna röstade nej till.

Aktiespararnas ombud Leo Gillholm delade på årsstämman ut kopior ur det senaste numret av tidningen Aktiespararen. Där framgår mycket tydligt varför Aktiespararna röstar nej till riktade kontantemissioner.

Styrelsen drog tillbaka sitt förslag till årsstämman om att emittera konvertibler och teckningsoptioner, varvid aktieägaren Per Lundin påpekade att den skrivningen inte stämde med den resterande delen av förslaget. Stämmoordföranden och tillika advokaten Erik Nerpin lovade att försöka rätta till det i protokollet, men påpekade att han inte var ansvarig för förslagstexten.

Ledningsförstärkning noteras

myFC jobbar med totalt fyra projekt, varav tre inriktar sig mot bilindustrin och ett mot telekomindustrin. Detta har präglat de ledningsförändringar som skett på senare tid.

När Carl Palmstierna avgick efter 11 år som styrelseordförande på den extra bolagsstämman i våras, ersattes han i ordföranderollen av Jörgen Lantto, med erfarenhet från telekomindustrin såsom tidigare vd för Fingerprint.

Nyvalde Per Svantesson kompletterar vidare, efter beslut från årsstämman, styrelsen med sin gedigna bakgrund inom bilindustrin.

Författare och bevakare: Leo Gillholm

Dela med dig