Aktiespararna

Nanoteknologibolag utökar affärsmöjligheter

Av Redaktionen
6 november 20174 min lästid

De flesta läkemedel är konstruerade så att de omgående sprider sig i kroppen, vilket inte alltid är önskvärt. Ibland vill man styra och kontrollera frisättningen och genom Nanexas banbrytande drug delivery-system är detta snart möjligt.

Nanexa är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar på utvecklingen av ett drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom ett flertal indikationsområden. Systemet heter ”PharmaShell®”, men bolaget har ytterligare tre teknologier i portföljen. Inom ramen för PharmaShell® har Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.

– Vi bedömer att vår innovation har stor potential, marknaden är stor och växande. Läkemedelsindustrin har varit konservativ, men det är en tydlig trend att öppna för nya drug delivery-system och läkemedel som efter transport får en terapeutisk verkan på rätt plats, konstaterar David Westberg, VD för Nanexa.

Vid administrering av läkemedel är det i många fall önskvärt att man så långt som möjligt kan hålla en jämn koncentration av läkemedlet. Nanexas system bygger på en fullständig inneslutning av fasta läkemedelsnanopartiklar i helt täta och tunna skal. PharmaShell® förser även läkemedelspartiklarna med en väldefinierad yta utåt som kan underlätta för olika typer av målstyrningsmolekyler att binda till läkemedelspartiklarna.

– Med skalet kan vi styra frisättningen i kroppen, så att det blir ett jämt flöde av läkemedlet. Det blir en mer kontrollerad frisättning än annars vilket minskar behovet av daglig dosering samt skapar möjlighet till effektivare behandling med bibehållen dos, den som läkaren har ordinerat.

Nanexa är ett högteknologiskt forskningsföretag som grundades 2007 av forskare från Uppsala universitet. Två av dem, Mårten Rooth och Anders Johansson, arbetar fortfarande kvar aktivt i bolaget. Det är deras forskning som nu håller på att kommersialiseras efter lyckade tester.

– De nyligen erhållna resultaten både från utvecklingen av själva teknologin och de goda djurstudieresultaten gör att vi nu känner oss mogna att påbörja och driva ett produktprojekt i egen regi, konstaterar David Westberg.


En förutsättning för att ta nästa kliv är en emission som skapar de finansiella möjligheterna.

– Vår strategi utökar möjligheterna till framtida intäkter från produktlicensiering, samtidigt som projektet successivt kommer att ge värdefulla resultat för utlicensieringen av själva teknologiplattformen PharmaShell®, konstaterar David.

Nanexa har identifierat onkologiområdet som mest intressant och har redan kontakt med ett antal experter inom området. Bolaget siktar på att under första halvåret 2018 fatta inriktningsbeslut för projektet om val av specifik indikation och aktiv substans som matchar ett viktigt medicinskt behov och en betydande marknadspotential.

– Vi avser därefter att dokumentera projektet prekliniskt och förbereda en första klinisk studie, att genomföra tillsammans med en partner eller i egen regi, konstaterar David och fortsätter:
– Vår teknologi ligger rätt i tiden i och med att läkemedelsbolagen går mot långverkande läkemedel. Vår teknologi är inte begränsad inom ett område utan är väldigt bred – patentet är starkt och vi är långt framme i utvecklingen. Det är svårt att kvantifiera, men det är en uppåtgående marknad och det handlar om mångmiljardbelopp i den marknaden.

Affärsmodellen för Nanexa är att licensiera ut tekniken. AstraZeneca är en sådan partner som kan få rättighteter att utveckla tekniken inom en viss tillämpning.

– Vi har fått ett proof of concept och vi har flera spännande diskussioner som pågår. Det bör finnas en stor uppsida när det gäller bolagsvärderingen.

Dela med dig