Aktiespararna

Nära, men inte nära nog

Av Redaktionen
30 juni 20175 min lästid

Allmän reflektion

På samma tema som förra veckans inlägg ”Ny spelplan med datorstyrd handel” där vi diskuterade högfrekvenshandel och flödesdrivna uppgångar, kan vi även konstatera att värdehanteringsbolaget Loomis,som sedan länge har funnits i Korta Portföljennyligen blev inkluderad i indexet Stoxx Europe 600. Sedan nyheten annonserades har köpsidan sett otroligt stark ut i Loomis-aktien (med undantag för dagens utveckling), vilket kan förklaras med hjälp av flöden och placerare som önskar att ”front-runna” indexförvaltarnas ombalansering.

Med fortsatt starka inflöden till Stoxx Europe 600 kan Loomis-aktien fortsätta att gå bra – inte på grund av att bolaget nödvändigtvis presterar bättre (även om Loomis-rörelsen utvecklas mycket väl enligt vår mening) – utan på grund av att olika investerare vill ha exponering mot Europa-indexet.

Å andra sidan borde det fungera åt andra hållet också. Ifall större utflöden äger rum i dessa indexfonder, som en konsekvens av exempelvis minskad riskaptit, då bör pendeln rimligen svänga åt andra hållet. Men med tanke på dagens starka marknad känns det scenariot mycket avlägset.

Sammantaget skapar den nya marknadsdynamiken både risker och möjligheter för aktiva sparare. För den uppmärksamme kan volatiliteten under intradagen (alltså svängningarna under en specifik handelsdag) med fördel utnyttjas vid rätt tillfälle. Likaså kan indexflöden användas som placeringsunderlag för den vakne swingtradern, där bolag som förväntas inkluderas i ett specifikt index köps innan indexfonderna likt fallet i Loomis.

Förloraren riskerar att bli den inaktiva spararen som enbart vill ha ”billig exponering snabbt” mot ett specifikt marknadssegment eller index – där ingångsnivåerna riskerar att bli ofördelaktiga givet hur de passivt förvaltade produkterna är utformade.

Kom ihåg att billigt i ena handen, kan bli dyrt i andra handen.

Över till portföljen

Med en husbilsbransch som blomstrar tror vi att Dometic kommer generera god avkastning framöver men i dagsläget lockas vi inte tillräckligt av aktien efter den senaste tidens kraftiga uppgång. Risken kontra avkastning är enligt vår mening inte tillräckligt attraktiv på rådande nivåer

Dometic

 • Dometic är den globalt största leverantören av utrustning för så kallat ”mobile living”, det vill säga utrustning till husbilar, husvagnar och båtar. Utrustning som exempelvis luftkonditionering, markiser, vattenvärmare, toaletter, ugnar och kylskåp
 • Ett globalt tema är att folk gillar att resa och spendera pengar och just mobile living är något som blivit väldigt populärt.
 • Eftermarknaden i branschen är stor och lönsam och dessutom med tillväxtpotential
 • Fortsatt stark försäljningstrend för husbilar (viktigast för Dometic) och husvagnar
 • Tittar vi på den senaste statistiken för husbils- och husvagnsförsäljningen i Sverige var den upp kraftigt på årsbasis, en trend som vi också ser i den utvecklade världen
 • För att exemplifiera trenden kan sägas att 1029 husbilar såldes under maj månad i Sverige, vilket är 129 st fler än under samma period under föregående år, en ökning med 14,3 %. Husvagnsförsäljningen steg med hela 27 %, från 515 sålda enheter till 653 st, enligt Husvagnsbranschens riksförbund
 • Tillväxttakten har visserligen mattats av en aning men på årsbasis fortsatt starka siffror
 • Tittar vi på Dometics siffror och vad analytikerkåren tror framöver så är det däremot ganska konservativa estimat för nästa år (försäljningstillväxt på 4 procent), något vi tror är lite lågt
 • Givet de strukturella medvindar bolaget har i ryggen för tillfället (ökat intresse för utomhusaktiviter, geopolitisk oro med fler hushåll som semestrar närmare hemmet till följd, åldrande befolkning) tror vi på en fortsatt stark husbilsmarknad, något som då kommer leda till ökad efterfrågan på Dometics produkter och högre försäljning
 • Tillsammans med förväntat högre marginaler bör därför vinsttillväxten bli riktigt fin framöver.
 • Värderingsmässigt ser det heller inte speciellt dyrt med ett p/e-tal på 14 på nästa års prognoser. Prognoser som vi dessutom tror skulle kunna komma att skruvas upp framgent.
 • Gör vi en relativvärdering kan vi snabbt konstetera att en vinstmultipel på 14 gånger årsvinster är i det lägre värderingsintervallet kontra inhemska sektorkollegor
 • Uppreviderade estimat framöver torde också innebära höjda riktkurser och nytt bränsle till aktiekursen
 • Med en husbilsbransch som blomstrar tror vi att Dometic kommer generera god avkastning framöver men i dagsläget lockas vi inte tillräckligt av aktien efter den senaste tidens kraftiga uppgång. Risken kontra avkastning är enligt vår mening inte tillräckligt attraktiv på rådande nivåer

Dela med dig