Aktiespararna

Negativ totalavkastning – investmentklassikern faller: ”Sporrar oss”

Av Nyhetsbyrån Direkt
5 oktober 20182 min lästid

Investmentbolaget Industrivärdens totalavkastning uppgick under de första nio månaderna 2018 till -1 procent för A-aktien och 0 procent för C-aktien, jämfört med 11 procent för Stockholmsbörsens totalavkastningsindex (SIXRX).

Substansvärdet den 30 september 2018 var 236 kronor per aktie, en ökning sedan årsskiftet med 15 kronor per aktie. Inklusive återinvesterad utdelning ökade substansvärdet med 9 procent under samma period.

För det tredje kvartalet enskilt uppgick resultat efter skatt till 6.372 miljoner kronor (1.519). Resultatet per aktie uppgick till 14:64 kronor (3:49).

"Sporrar oss"

Under årets första nio månader har de större ekonomierna i världen fortsatt att utvecklas väl. Dock finns det ett antal orosmoln, bland dem tecken på att konjunkturtoppen är nådd, en ökad risk för handelsrestriktioner

samt annan geopolitisk osäkerhet, konstaterar Industrivärdens vd Helena Stjernholm i niomånadersrapporten.

Investmentbolagets utveckling under 2018 lämnar också en del övrigt att önska, låter hon förstå.

Bland innehavsbolagen lyfter Helena Stjernholm särskilt fram Ericssons utveckling och bolagets order på 3,5 miljarder dollar från amerikanska T-mobile.

"Det är glädjande att bolaget nu kan börja skörda frukterna av en stark position inom femte generationens mobilsystem", skriver hon och betonar vikten av både de större strategiska åtgärderna och "det dagliga gnetet".

Vad gäller Industrivärdenaktiens utveckling medger vd:n att den varit svagare under 2018 än under de två föregående åren.

"Även om aktien bör utvärderas ur ett längre tidsperspektiv så sporrar det oss i våra ansträngningar med att skapa långsiktigt konkurrenskraftigt aktieägarvärde", skriver hon.

Aktien tappar

Industrivärden faller efter rapporten. Vid 14-tiden är aktien ned cirka 4 procent.

Dela med dig