Aktiespararna

NetEnt: Delårsrapport januari - september 2017

Av Cision
27 oktober 20178 min lästid

Citat från Per Eriksson, VD och Koncernchef
- "Det tredje kvartalet var ännu ett bra kvartal för NetEnt.
Intäkterna ökade med 12 procent samtidigt som rörelsemarginalen var
betydligt bättre än i tredje kvartalet förra året. Mobila spel och
reglerade marknader som Storbritannien, Italien och Spanien bidrog
mest till vår tillväxt."

Tredje kvartalet 2017

· Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 12,3% till 401 (357)
MSEK

· Rörelseresultatet uppgick till 156 (129) MSEK, en ökning med 20,5%
· Rörelsemarginalen var 38,9 (36,2)%
· Periodens resultat uppgick till 142 (119) MSEK, en ökning med
19,4%

· Vinst per aktie uppgick till 0,59 (0,50) SEK före och efter
utspädning

· 8 licensavtal med nya kunder tecknades och 10 nya kunders kasinon
driftsattes

Första nio månaderna 2017

· Intäkterna för niomånadersperioden ökade med 14,3% till 1 206 (1
055) MSEK

· Rörelseresultatet uppgick till 437 (380) MSEK, en ökning med 15,0%
· Rörelsemarginalen var 36,3 (36,0)%
· Periodens resultat uppgick till 400 (355) MSEK, en ökning med
12,9%

· Vinst per aktie uppgick till 1,67 (1,48) SEK före och efter
utspädning

· 29 licensavtal med nya kunder tecknades och 24 nya kunders kasinon
driftsattes

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

· Avtal tecknades med Eurogames i Italien för landbaserade
spelautomater

· Live Rewards lanserades för Live Casino
· Nya funktioner inom ramen för NetEnt Engage™ lanserades
· I New Jersey introducerades bonusrundor hos den första kunden
Kommentarer från Per Eriksson, VD och koncernchef:
Fortsatt tillväxt och ökad lönsamhet
Det tredje kvartalet var ännu ett bra kvartal för NetEnt ökade med 12 procent och rörelseresultatet ökade med 20 procent,
jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelsemarginalen var
betydligt högre än i tredje kvartalet förra året, tack vare ökade
intäkter och skalbarhet i verksamheten. Mobila spel fortsatte att
vara en viktig tillväxtfaktor och svarade för 52 procent av våra
intäkter i kvartalet. Våra system hanterade hela 10,2 miljarder
speltransaktioner under kvartalet, vilket motsvarar en ökning med 18
procent jämfört med förra årets tredje kvartal. Royaltynivån för våra
produkter var fortsatt oförändrad. Vi tecknade avtal med åtta nya
kunder och driftsatte tio nya kunders kasinon.

Vi vässar vårt erbjudande
Under kvartalet släppte vi tre slotspel - Wolf Cub, Emoji Planet och
Legend of Shangri-La. Under årets sista kvartal kommer vi ut med
flera spännande spel, bland annat Planet of the Apes och Finn and the
Swirly Spin, som är utvecklat för att ge en optimal spelupplevelse på
mobil. Vi lanserade även nya bonusfunktioner inom ramen för NetEnt
Engage™ som hjälper våra kunder att öka spelarnas engagemang och
lojalitet.

Live Casino visar god tillväxt, framförallt i våra mobila produkter
som fått ett mycket positivt mottagande hos våra kunder. Under
kvartalet fortsatte vi med utrullningen av Live Rewards, ett
innovativt belöningssystem som gör spelen mer attraktiva för både
spelare och operatörer. Vi har även expanderat vår studio på Malta
och framöver breddar vi vårt erbjudande med fler exklusiva bord.
Under fjärde kvartalet lanserar vi även Standard Black Jack för mobil
och vi kommer då att ha ett mer komplett mobilt erbjudande för Live
Casino, något som länge efterfrågats av våra kunder.

Som ett led i att stärka vårt tjänsteerbjudande lanserade vi i oktober
tillsammans med vår samarbetspartner Ve Global en ny tjänst inom
digitala annonsköp för speloperatörer, så kallad programmatic
marketing. Konkurrensen bland speloperatörerna hårdnar och vi är
övertygade om att våra kunder har ett stort behov av att utnyttja
kasinospeldata för att kunna optimera sina annonskampanjer online.
Framöver kommer vi fortsätta att utveckla vårt kunderbjudande genom
att lansera nya tjänster som stödjer våra kunder i deras verksamhet.

Stark tillväxt utanför Norden
Geografiskt bidrog Storbritannien och Italien mest till vår tillväxt
under kvartalet, men även andra reglerade marknader som Spanien och
Danmark visade stark tillväxt. Vi fortsätter att växa snabbt i New
Jersey och under kvartalet lanserades bonusrundor hos en av våra
kunder. Däremot har utvecklingen i Pennsylvania varit en besvikelse
för oss i år, med ständiga förseningar, men efter gårdagens besked
pekar nu allt mot att en ny spellagstiftning ska kunna komma på plats
inom kort. De möjliga skatteintäkterna från spelsektorn erbjuder
viktig framtida finansiering för många delstater och på längre sikt
finns det stor potential för oss i USA, när andra delstater följer
New Jersey och öppnar upp för onlinekasino. Även i Latinamerika finns
det framtida potential för onlinespel och i början av oktober
tecknade vi vårt andra kundavtal för den reglerade marknaden i
Mexiko, med Caliente, som är en av marknadens ledande operatörer.

Framtidsutsikter
Vi ser ljust på framtiden och för resten av 2017 ser vi
förutsättningar för fortsatt god tillväxt tack vare nya spel, ökande
marknadsandelar i Storbritannien, mobil tillväxt och många nya kunder
som ska driftsättas. Ökningen av antalet medarbetare och utvecklingen
av vår plattform fortsätter. Vi anpassar organisationen för en högre
produktionskapacitet, rustar bolaget för att hantera nya reglerade
marknader och vi integrerar allt fler kunder. Därför förutser vi ett
fortsatt investeringsbehov under resten av 2017 - vi fortsätter satsa
för att kunna leverera god tillväxt med ökad skalbarhet även
framöver.

Presentation av rapport
Fredagen den 27 oktober klockan 10.30 presenteras rapporten av
verkställande direktör Per Eriksson live via en webbsändning.
Presentationen kan följas i direktsändning, länken till sändningen
är: https://tv.streamfabriken.com/netent-q3-2017 (https://tv.streamfabriken.com/netent-q3-2017)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Per Eriksson
Verkställande direktör och koncernchef
Tfn: 08-5785 4500
per.eriksson@netent.com (mailto:per.eriksson@netent.com)

Denna information är sådan information som NetEnt AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27
oktober 2017 klockan 7:30 CET.

Om NetEnt
NetEnt AB (publ) är en marknadsledande leverantör inom digital
underhållning som utvecklar spel- och systemlösningar för världens
mest framgångsrika operatörer inom onlinekasino. Sedan starten 1996
har NetEnt varit banbrytande och drivit marknaden genom att erbjuda
spännande spel baserade på en kraftfull teknisk plattform. NetEnt är
noterat på Nasdaq Stockholm (NET-B) och sysselsätter fler än 900
personer i Stockholm, Malta, Göteborg, Gibraltar, Kiev, Krakow och
New Jersey. För ytterligare information vänligen besök
www.netent.com (http://www.netent.com/).

Dela med dig