Aktiespararna

Nibe minskade rörelseresultatet som väntat - initierar åtgärdsprogram

Av Finwire/Redaktionen
16 februari 20242 min lästid
Nibes vd Gerteric Lindquist .
Värmeteknikbolaget Nibe redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var också i linje med förväntat. Styrelsen föreslår oförändrad utdelning.

Nibes omsättning sjönk 0,1% till 11 656 miljoner kronor (11 667). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 11 656.

Rörelseresultatet blev 1 592 miljoner kronor (1 888), väntat rörelseresultat var 1 582. Rörelsemarginalen var 13,7% (16,2).

Resultatet före skatt var 1 378 miljoner kronor (1 771).

Resultatet efter skatt blev 979 miljoner kronor (1 370).

I utdelning föreslås 0,65 kronor per aktie (0,65). Väntat var 0,71.

"Vår bedömning är att årets två första kvartal och möjligen hela året kommer att ha en svagare utveckling. Bedömningen ska också ses emot utvecklingen under 2023, med ett mycket starkt första halvår och ett svagare andra", säger vd Gerteric Lindquist i rapporten.

I rapporten kommenterar Gerteric Lindquist också lagersituationen i distributionsledet.

"Det mödosamma arbetet med att återgå till en mer rimlig balans mellan producentled, distribution och slutkonsument inleddes, som tidigare beskrivits redan under tredje kvartalet, fortsatte under fjärde kvartalet".

Under helåret 2023 var den organiska omsättningstillväxten 10,2% mot 26,5% året innan. Rörelsemarginalen förbättrades till 14,9% från 14,6%.

Initierar åtgärdsprogram

Vidare meddelar Nibe att man fattat beslut om att initiera ett åtgärdsprogram.

"Inledningen av 2024 bekräftar den svaga efterfrågan på den europeiska värmepumpsmarknaden. Detta har föranlett ett beslut om att initiera ett åtgärdsprogram avseende reduktion av personal och övriga fasta kostnader samt reduktion av lager och balansering av investeringar, framför allt inom Climate Solutions i Europa", säger Gerteric Lindquist i ett pressmeddelande.

Åtgärderna avser främst en effektivisering av hela organisationen och kommer bland annat att beröra cirka 500 medarbetare.

Programmet förväntas leda till årliga besparingar motsvarande cirka 600 miljoner kronor med full effekt under 2025.

Kostnaderna för åtgärdsprogrammet uppskattas till cirka 900 miljoner kronor, vilka kommer att belasta kvartal ett.


LÄS MER: Kepler tror på negativ tillväxt från Nibe under första halvåret

LÄS MER: Strategen om aktien: "Tror det vänder andra halvåret"

Dela med dig