Aktiespararna

Kraftigt vinstras från Nibe - svagare än väntat

Av Finwire/Redaktionen
16 maj 20243 min lästid
Gerteric Lindquist är vd för Nibe.
Värmeteknikbolaget Nibe redovisar svagare siffror än väntat för det första kvartalet.

”Efterfrågeutvecklingen har varit fortsatt svag under inledningen av 2024, vilket beror på en olycklig kombination av ett flertal försvagande faktorer. Vi befinner oss därför nu mitt uppe i genomförandet av det åtgärdsprogram som initierades den 16 februari i år”, säger vd Gerteric Lindquist i en kommentar.

Omsättningen sjönk 18,5 procent till 9 494 miljoner kronor (11 646). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 10 144.

Rörelseresultatet blev -579 miljoner kronor (1 755), väntat rörelseresultat var -266.

Justerat rörelseresultat uppgick till 516 miljoner kronor (1 755), med en justerad rörelsemarginal på 5,4 procent (15,1).

Nibe påverkas i Europa av lageruppbyggnader.

Utsikter framöver

"I Europa pågår sedan slutet av 2023 arbetet med en återgång till mer normala lagernivåer i distributionsleden av framför allt värmepumpar men även braskaminer. Detta innebär att beställningarna till producentledet varit onormalt låga och inte motsvarat det antal produkter som faktiskt levererats och installerats hos slutkund. Hittills i år har exempelvis den europeiska värmepumpsmarknaden i tillverkarledet näst intill halverats. De pågående lagerjusteringarna bedömer vi till övervägande del vara genomförda under andra kvartalet. Efter detta bör volymerna i tillverkarledet successivt kunna förbättras och återgå till att motsvara den verkliga efterfrågan hos slutkonsumenterna", uppger Nibe-chefen.

"Sammanfattningsvis är vår bedömning att efterfrågesituationen i tillverkarledet bör bottna under kvartal två för att sedan successivt förbättras under andra halvåret", fortsätter han.

Lindquist uppger också att bolaget påverkas av den lägre takten av nyproduktion av bostäder.

Nibe höjer också ambitionen i sitt besparingsprogram. Bolaget spår att de årliga besparingarna kommer att nå cirka 750 miljoner kronor, tidigare 600 miljoner. Kostnaden för programmet blir också högre, 1 095 miljoner kronor, mot tidigare bedömda 900 miljoner.

Nibe Climate Solutions och Nibe Stoves bedöms kunna nå tillbaka till sina historiska lönsamhetsnivåer under nästa år. Nibe Element väntas nå sin målsatta rörelsemarginal under nästa år.

Under utsikter har Nibe ändrat retorik något:

"I likhet med tidigare bedömning kommer årets två inledande kvartal att vara svaga. Detta skall också ses emot den starka utvecklingen under motsvarande period 2023. Under andra halvåret bedöms en successiv förbättring av efterfrågan ske, bland annat mot bakgrund av att lagernivåerna i distributionsleden då förväntas normaliseras", skriver bolaget.

Tidigare bedömning:

"Vår bedömning är att årets två första kvartal och möjligen hela året kommer att ha en svagare utveckling. Bedömningen ska också ses emot utvecklingen under 2023, med ett mycket starkt första halvår och ett svagare andra."

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.

Dela med dig