Aktiespararna

NIBE: RAPPORT I STORA DAG SOM VÄNTAT - SAMMANFATTNING

Av Nyhetsbyrån Direkt
16 november 20173 min lästid

STOCKHOLM (Direkt) Värmeteknikbolaget Nibes rapport för det tredje kvartalet
2017 var i stora drag som väntat. På Stockholmsbörsen steg aktien något efter
att rapporten hade lagts fram på torsdagsmorgonen.
Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:
Något högre lönsamhet än
förhandstips
. Nibes justerade rörelsemarginal på 14,4 procent var något högre än snittet i
anaytikerprognoserna på 13,6 procent. På affärsområdesnivå slog de två
största affärsområdena Climate Solutions och Element förväntningarna något
vad gäller marginalen medan Stoves hamnade lite under.
Justerat resultat något bättre
. Det justerade rörelseresultatet var 668 miljoner kronor, mot väntade 660.
Resultatet före skatt blev 612 miljoner kronor i kvartalet. Väntat var 623
miljoner kronor, enligt SME Direkt.
Försäljning lite under
. Omsättningen uppgick till 4.644 miljoner kronor. Här låg SME Direkts
konsensusprognos på 4.840 miljoner kronor.
Omvänd valutaeffekt
. Den organiska omsättningstillväxten hade under första halvåret en viss hjälp
av den svagare svenska valutan medan förhållandet har varit det omvända under
de senaste månaderna, skriver Nibe i delårsrapporten.
Positiv efterfrågan värmepumpar i Europa, negativt i USA
.
Den europeiska marknaden för värmepumpar fortsätter att utvecklas positivt,
medan efterfrågan på samma sak för enfamiljshus i USA fortsätter att tyngas
av att statliga stöd för installation av mark- och bergvärmepumpar upphörde
vid årsskiftet.

Värmepumparnas positiva europeiska utveckling förklaras främst med ökad
nybyggnation av småhus samt ett ökat intresse för produkter som använder
förnybar energi.

I Nordamerika beskrivs en stabil utveckling för produkter avsedda för
kommersiella fastigheter.
Efterfrågebild generellt positiv
. Koncernens generella efterfrågebild som helhet beskrivs av Nibe som positiv
hittills i år.

"Under årets första nio månader har den generella efterfrågebilden varit
positiv, vilket medfört att vi har haft en fortsatt god utveckling av såväl
volym som resultat. Vi påverkas också positivt av att en mer hållbar
samhällsordning inom energiförsörjning, transporter och klimatisering av
fastigheter nu verkar ha kommit för att stanna", säger Nibes vd Gerteric
Lindquist.
God förvärvsberedskap
. Under rubriken "Utsikter för 2017" nämner vd Gerteric Lindquist bland annat
att Nibe har god beredskap för att kunna vara offensivt på förvärvssidan, och
att internt effektivitetsarbete kombinerat med noggrann kostnadskontroll
borgar för fortsatt goda marginaler.
---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 5191 79 00 http://twitter.com/direktse (http://twitter.com/direktse)

Nyhetsbyrån Direkt

Dela med dig