Aktiespararna

Nibe varslar 340 anställda om uppsägning - aktien stiger

Av Finwire/Redaktionen
18 mars 20242 min lästid
I februari meddelande Nibe att man ska spara .
Värmeteknikbolaget Nibe varslar 340 anställda i Sverige om uppsägning efter att inledningen av året har bekräftat en klart svagare efterfrågan på den europeiska värmepumpsmarknaden. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nibe aviserade i bokslutet den 16 februari om ett kommande åtgärdsprogram avseende reduktion av huvudsakligen personal och fasta kostnader, framför allt inom Nibe Climate Solutions i Europa.

Nibe inleder nu förhandlingar för att genomföra dessa åtgärder i syfte att dimensionera kostnader och bemanning för de just nu lägre försäljningsvolymerna men ser samtidigt till att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för en väl dimensionerad och effektiviserad organisation när konjunkturläget väl vänder.

Aktien stiger under måndagen på beskedet och är i skrivandes stund upp ungefär 1%.

Koncernens bemanning i Sverige kommer genom programmet att anpassas med 340 medarbetare varav 264 personer på Nibe och 40 personer på CTC. I övriga Europa kommer förhandlingar att inledas avseende personalneddragningar i ungefär motsvarande omfattning.

- Vi är fast övertygade om den framtida tillväxtpotential som ligger i omställningen till ett fossilfritt samhälle och minskade koldioxidutsläpp och vi är synnerligen väl positionerade i denna marknad. Det är naturligtvis ett oerhört tungt beslut att behöva reducera bemanningen och att lojala medarbetare kommer att drabbas av arbetslöshet till följd av det pressade konjunkturläget men vi är helt besjälade av att ta oss igenom den här konjunktursvackan på bästa möjliga sätt för att ha ett riktigt bra utgångsläge när konjunkturen vänder upp igen, säger Gerteric Lindquist, vd och koncernchef för Nibe.

LÄS MER: Risken är att det blir värre innan det blir bättre

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.

Dela med dig