Aktiespararna

Nobia minskar omsättningen och rörelseförlusten

Av Finwire/Redaktionen
14 maj 20243 min lästid
Köksbolaget Nobia redovisar minskande omsättning i första kvartalet 2024 jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Nobias nettoomsättning sjönk 19,3% till 2 615 miljoner kronor (3 241). Den organiska försäljningstillväxten var -20% (-7).

Bruttoresultatet blev 958 miljoner kronor (1 074), med en bruttomarginal på 36,6% (33,1).

Justerat för jämförelsestörande poster förbättrades bruttomarginalen till 37,3% (36,7).

Rörelseresultatet blev -44 miljoner kronor (-246).

Jämförelsestörande poster uppgick till -17 miljoner kronor (-298).

Justerat rörelseresultat blev -27 miljoner kronor (52).

Resultatet före skatt var -167 miljoner kronor (-299).

Resultatet efter skatt blev -246 miljoner kronor (-214).

Resultat per aktie uppgick till -1,46 kronor (-1,28).

Operativt kassaflöde, total verksamhet, uppgick till -574 miljoner kronor (-38).

Flera åtgärder för att stärka balansräkningen genomförda; sale and leaseback-transaktion av fabriksfastighet, försäljning av Bribus och Ewe samt en aviserad garanterad företrädesemission. Bribus och Ewe redovisas som avvecklad verksamhet. Framöver rapporterar koncernen två segment; Norden och Storbritannien.

Kristoffer Ljungfelt tillträdde den 1 maj som ny vd och koncernchef.

"Marknaden fortsätter vara utmanande för både våra konsument- och projektaffärer. Vi förväntar oss att kombinationen av höga räntor och minskningen av antalet påbörjade byggstarter av bostäder kommer att fortsätta att belasta vår projektmarknad under resten av året. På konsumentmarknaden ser vi små förbättringar i konsumentförtroendet och en ökning av antalet designmöten i alla länder, även om det sker från en låg bas. Den utmanande marknaden återspeglas i vår organiska försäljning som minskade med -20 procent under kvartalet. Trots förbättrad bruttomarginal och kostnadsbesparande åtgärder var rörelseresultatet något negativt", kommenterar Kristoffer Ljungfelt i delårsrapporten.

"Tillsammans med Nobia-teamet är jag fast besluten att vidta alla nödvändiga åtgärder för att ta oss igenom de nuvarande utmaningarna. När vi går vidare med genomförandet av vår strategi, inklusive transformationen av vår verksamhet i Storbritannien och realiseringen av den fulla potentialen i Norden, delvis genom driftsättningen av Jönköpingsfabriken, behöver vi också ytterligare sänka våra fasta kostnader", fortsätter Ljungfelt.

Transformationen av den brittiska verksamheten fortskrider i snabb takt.

Även färdigställandet av den nordiska fabriken i Jönköping går bra. Nobia producerade över 30 000 skåp i Jönköping under kvartalet, vilket är en blygsam volym men före bolagets plan och ett viktigt steg mot full driftsättning av fabriken. Arbetet är dock långt ifrån klart och nästa steg är att kunna tillverka kompletta kök och sedan öka volymen.

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.

Dela med dig