Aktiespararna

Nobia rasar - svag rapport och besked om företrädesemission

Av Finwire/Redaktionen
20 februari 20244 min lästid
Nobias vd Jon Sintorn.
Nobia kom med sin Q4-rapport under tisdagsmorgonen samtidigt som bolaget meddelade att man avser genomföra en fullt garanterad företrädesemission på cirka 1,25 miljarder. "Vi bedömer att kursreaktionen kommer att bli tydligt negativ”, skriver Ålandsbanken som en kommentar. De fick rätt - aktien rasar 25% vid börsöppning.

Om vi börjar med Q4-rapporten så redovisar Nobia minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Samtidigt minskade rörelseförlusten och styrelsen föreslår ingen utdelning.

Nobias Q4-rapport i siffror

Omsättningen sjönk 19,3 procent till 3 050 miljoner kronor (3 780). Den organiska försäljningstillväxten var -22 procent (2).

Rörelseresultatet blev -75 miljoner kronor (-131).

Justerat rörelseresultat blev 3 miljoner kronor (25), med en justerad rörelsemarginal på 0,1 procent (0,7). Jämförelsestörande poster uppgick till -78 miljoner kronor.

"Kostnadsminskningsprogrammet från inledningen av 2023 fortsätter att ge betydande besparingar och bidrog starkt till det positiva rörelseresultatet, trots försäljningsminskningen på -22 procent", säger vd Jon Sintorn i en kommentar.

"Bruttomarginalen var högre i koncernen och alla regioner. Kostnadsminskningar, något lägre materialpriser och prisökningar bidrog till förbättringen."

Resultatet efter skatt blev -174 miljoner kronor (-166).

Nobia genomför företrädesemission

Bolaget avser också att genomföra en fullt garanterad företrädesemission på cirka 1,25 miljarder kronor före transaktionskostnader. Därutöver har bolaget lyckats få sina revolverande kreditfaciliteter förlängda hos långivare, enligt ett pressmeddelande.

"Vi har nu vidtagit flera åtgärder för att stärka vår finansiella ställning, inklusive avyttring av tillgångar utanför kärnverksamheten, sale and leaseback-arrangemanget för vår nya fabrik, och nu, beslut om en företrädesemission och förlängning av våra kreditfaciliteter. Vi kan nu fortsätta att genomföra vår strategi och färdigställa den viktiga fabriken i Jönköping som kommer att ge oss överlägsen produkt- och tillverkningskapacitet", kommenterar vd Jon Sintorn.

Villkoren kring emissionen är inte spikade, utan kommer att beslutas av styrelsen omkring den 20 mars.

Teckningsperioden väntas löpa mellan 3-17 april.

Den största ägartrion, Nordstjernan, If Skadeförsäkring och Fjärde AP-fonden, som tillsammans kontrollerar 44,9 procent, har åtagit sig att teckna sina pro rata-andelar, samt ingått garantiåtaganden avseende resterande del av emissionen.

Emissionslikviden ska användas till att finansiera återstående investeringar i Jönköpingsfabriken och att stärka balansräkningen.

Ålandsbanken kritisk - Nobia-aktien rasar

Ålandsbanken bedömer att Nobias rapport och besked om företrädesemission kommer att tas emot negativt av marknaden.

Banken påpekar att resultatet var mycket svagt för perioden, givet att justerat rörelseresultatet blev 3 miljoner kronor mot väntade 48 miljoner kronor.

Därutöver ska bolaget som sagt genomföra en företrädesemission för att kunna färdigställa sin fabrik i Jönköping och stärka balansräkningen. Ålandsbanken tar fasta vid att vd sagt att marknadsförhållandena är “fortsatt utmanande”.

“Vi bedömer att kursreaktionen kommer att bli tydligt negativ”, skriver man.

Och de fick rätt - i den inledande handeln rasar Nobia-aktien 25%.

LÄS MER: Analytikern: Därför undviker jag Nobia-aktien

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.


Dela med dig