Aktiespararna

Nokias omsättning lägre än väntat

Av Finwire/Redaktionen
18 april 20242 min lästid
Telekombolaget Nokia redovisar en omsättning som var lägre än väntat under första kvartalet. Resultatet per aktie var samtidigt bättre än väntat.

"Som väntat ledde den fortsatta marknadssvagheten till att nettoomsättningen minskade med 19 procent i fasta valutakurser på årsbasis under det första kvartalet. Vi har dock sett en fortsatt förbättring av orderingången, vilket innebär att vi är fortsatt övertygade om ett starkare andra halvår och att vi kommer att uppnå vår helårsprognos", säger vd Pekka Lundmark.

Omsättningen sjönk 20,3 procent till 4 667 miljoner euro (5 859). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 4 945.

Rörelseresultatet blev 400 miljoner euro (426). Rörelsemarginalen var 8,6 procent (7,3).

Justerat rörelseresultat uppgick till 597 miljoner euro (479), med en justerad rörelsemarginal på 12,8 procent (8,2).

Resultatet efter skatt blev 438 miljoner euro (289).

Justerat resultat per aktie blev 0,09 euro (0,06), vilket är 28,6 procent bättre än analytikerkonsensus som låg på 0,07.

Bolaget upprepar årsprognosen för 2024. Den jämförbara vinsten beräknas landa på 2,3-2,9 miljarder euro och bolaget räknar med en omvandling av fritt kassaflöde från jämförbart rörelseresultat på mellan 30-60 procent.

Inom Network Infrastructure, NI, väntas försäljningen fortsatt växa med 2-8 procent enligt konstanta valutor och rörelsemarginalen bli 11,5-14,5 procent.

Mobile Networks, MN, väntas fortsatt krympa med 10-15 procent och redovisa en marginal om 1-4 procent.

Cloud and Network Services, CNS, väntas fortsatt växa med -2 till +3 procent och redovisa en marginal om 6-9 procent.

Investeringarna väntas fortsatt uppgå till 600 miljoner euro.

Dela med dig