Aktiespararna

Nordnet ökade rörelseresultatet som väntat

Av Finwire
25 juli 20231 min lästid
Nätmäklaren Nordnet redovisar intäkter i linje med förväntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var i linje med förväntat. De totala intäkterna uppgick till 1 071 miljoner kronor (728), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Bolaget.

Räntenettot uppgick till 634 miljoner kronor (240), väntat 634 miljoner kronor.

Provisionsnettot blev 426 miljoner kronor (466), väntat var 420 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 729 miljoner kronor (311), väntat var 731 miljoner kronor.

Det justerade rörelseresultatet blev 729 miljoner kronor (420), väntat var 731 miljoner kronor.

Nettoresultatet blev 596 miljoner kronor (237), väntat var 599 miljoner kronor.

Resultatet per aktie blev 2,27 kronor (0,89).

Kundtillväxten i årstakt var 9 procent till 1 786 500. Nettosparandet var 7 miljarder kronor. Sparkapitalet var 798,1 miljarder kronor (691,1).

Dela med dig