Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-28

Ny chans för den tidigare favoriten

Bas Marknadsläget

Nu hände det flera experter förordat, många anat och oroats över. Riksbanken startar en stigande räntebana. En höjning med 0,25 procent är nu annonserad. Med uppdraget och målet att hålla inflationen runt 2 procent är det inte konstigt. Inflationstakten låg senast, i mars, på 6,1 procent.

Misslyckandet beror på knäckta leveranskedjor och stigande fraktkostnader till följd av pandemin, brant stigande råvarupriser, inte minst olja, gas och el och spannmål till följd av Ukrainakriget. Stefan Ingves råder över det som sker på hemmafronten och har ingen kontroll bortom landgränsen. Ett trist eller jobbigt beslut alltså.

Författare Redaktionen