Du är här

2017-06-22

Ny spelplan med datorstyrd handel

wysiwyg_image

Allmän reflektion

Himlen är klarblå och solen skiner på aktiemarknaden så här dagen inför midsommarafton. Börsen fortsätter att gå mycket starkt såväl i Sverige som i USA och i övriga delar av världen. Riskaptiten är alltjämt hög och akronym som ”TINA” (det finns inga alternativ till aktier) fortsätter att göra sig gällande.

Ungefär så skulle den genomsnittliga förvaltaren beskriva börsläget just nu.

Samtidigt har flertalet makroekonomiska indikatorer trendat ned i både USA och i Kina den senaste tiden. Bland de mest iögonfallande indikatorerna i USA finns den mycket svaga utvecklingen för Citigroups ”CESI” (överraskningsindex), där statistik fortsätter att komma in på den svaga sidan.

Bilförsäljningen, som är en betydelsefull del av den amerikanska ekonomin, fortsätter dessutom att kraftigt överraska på nedsidan. Att bilförsäljningen går trögt i USA är ingen överraskning för regelbundna läsare av tidningen Aktiespararen.

I flera analyser i tidningen Aktiespararen har vi beskrivit riskerna med den stora lageruppbyggnad av såväl nya som begagnade bilar som ägt rum i fordonssektorn de senaste åren i USA. Vi har även flagat för riskerna med flera års kraftfull kreditexpansion i sektorn, där subprime-kreditgivning drivit på utvecklingen. Dessutom kommer förfall av stora leasingkontrakt i USA att spä på utbudssidan för begagnade bilar flera år framöver.

Om trenden fortsätter, som är vårt huvudscenario, kan det bli något av en ”giftig cocktail” för branschen. Ganska snabbt kan det också bli problem på allvar för fordonsrelaterade bolag som Autoliv, Gränges (som vi säljrekommenderade i oktober 2016 i tidningen Aktiespararen på kurs 88 kr), Hexpol (som vi avvaktarekommenderade i februari 2017 i tidningen Aktiespararen), Concentric, med flera andra.

Datorer och passiva produkter står för huvuddelen av all handelsvolym idag

Ett annat tecken i tiden är att intresset för passivt förvaltade investeringar slår nya rekord. Stora inflöden till index-relaterade placeringsinstrument agerar numera som kursstöd åt flera tunga indexbolag, där den mest betydelsefulla kategorin som gynnas är FAANG-bolagen (Facebook, Amazon, Apple, Netflix och Google som numera går under namnet Alphabet).

Denna bild bekräftas av Marko Kolanovic, chef för derivat- och kvanthandel på JP Morgan. Kolanovic kom nyligen ut med en uppseendeväckande analys där han argumenterade för att enbart 10 procent av all handelsvolym på den amerikanska börsen har en fundamental/aktiv förankring, det vill säga köp- och säljbeslut baserad på fundamental analys om bolagens affärsmodell, värdering, framtidsutsikter, konkurrenssituation, med mera. Resterande delen av handelsvolymen  styrs av algoritmer, högfrekvenshandel och olika former av passivt orienterade förvaltningsstrategier.

Vi har alla blivit lärda att börshandeln på en fri marknad baseras på noggrann finansiell analys, där olika individer baserar sina köp- respektive säljaffärer på sin unika uppfattning om bland annat bolagens utveckling och företagsledningens kompetens – något som i sin tur ska ge upphov till den ”effektiva marknaden”.

Men nu går alltså trenden alltmer mot flöden, indexförvaltning, trendföljande strategier och olika grader av momentum både i USA och i Europa. På dagens marknad fattar med andra ord avancerade datorer och algoritmer köp- och säljbeslut på millisekunder i enskilda aktier. Samtidigt finns också en stor dos passivt förvaltat kapital på marknaden, där bolagsurvalet görs på basis av en indexviktning eller sektorstillhörighet – inte nödvändigtvis på grund av bolagets förträfflighet. 

Marknadsstrukturen är en av förklaringarna till de stundtals märkliga – och rentav ologiska - kursrörelser som vi också har fått erfara de senaste åren.

Nu över till portföljen.

Railcare

Portföljbolaget Railcare, verksamt inom järnvägsunderhåll i Skandinavien och Storbritannien, erhöll i veckan ytterligare en order på 4 miljoner kronor i Norge enligt ett pressmeddelande från den 20 juni. Som ordervärdet antyder är det ingen större order, men det är ändå glädjande att bolaget får en fortsatt tillströmning till orderboken.

Eftersom det i princip råder full beläggning på koncernens maskiner i Skandinavien, får en av de engelskanpassade (RAUK 1) användas i projektet, något som även förbättrar kapacitetsutnyttjandet i Railcare.

Så här skrev bolaget i ett annat pressmeddelande daterat 12 juni 2017:

”Orderböckerna fylls nu på ordentligt för våra entreprenad- och transporttjänster inför sommarens och höstens spårbyten runt om i Sverige. Till etapp 3 i spårbytet Boden – Bastuträsk ska vi ha fem lok med förare, med start i mitten av juli och fram till början av oktober. På samma sträcka ska vi också ha två Railvac-maskiner för kabelhantering med start redan nu och fram till september. Beställare är Leonhard Weiss och ordervärdet är 30 MSEK.

På Västra stambanan mellan Alingsås och Flodby så har vi fått order på kabelhantering inför kommande spårbyte. Arbetet kommer att utföras med två Railvac-maskiner i september 2017 samt i april och maj 2018. Beställare är Infranord och ordervärdet är 15 MSEK. På samma sträcka har vi också order på re-lining av järnvägstrummor. Beställare även här är Infranord och ordervärdet är 2 MSEK.”

Railcare-aktien har rört sig i ett mycket snävt kursintervall (120 till 130 kr) under en längre tid och vi väntar fortsatt på ett utbrott på uppsidan. Det svenska järnvägsnätet är i ett stort behov av upprustning och vår förhoppning är Railcare ska kunna kapitalisera på den här trenden.

 

 

 

wysiwyg_image

Intrum Justitia

  • Vi väljer att återigen plocka in den gamla favoriten Intrum Justitia i portföljen
  • Vi sålde aktien på 340 kr den 3 april i år med motiveringen;

”Intrum Justitias styrelse har beslutat skjuta upp årsstämman från den 25 april till den 29 juni på grund av den konkurrensprövning som EU-kommissionen gör av Lindorff-affären. Vi ser en risk i närtid att bolaget kan stöta på problem här. Aktien ser ur ett tekniskt perspektiv också överköpt ut, är fortsatt hårt blankad och vi räds risken att aktien kan vara på väg in i en lite svagare period. Vi väljer därför att sälja hela vårt innehav (till vår utsatta riktkurs 340 kr) och låser in vinsten +20,1 procent i avkastning”

  • Precis som vi befarade i april stötte Intrum på problem med berörd konkurrensmyndighet några veckor senare, varpå aktien också rasade på Stockholmsbörsen
  • Efter vissa eftergifter från Intrums sida ser nu Lindorff-affären ut att gå i lås och Intrum meddelade i ett pressmeddelande den 12 juni 2017 följande;

”Den 12 juni 2017 godkände EU-kommissionen sammanslagningen av Intrum Justitia och Lindorff. Kommissionens beslut är villkorat av att Lindorffs verksamhet i Danmark, Estland, Finland och Sverige samt Intrum Justitias verksamhet i Norge avyttras (se pressrelease från den 18 maj 2017 för mer information). Det sammanslagna bolaget kommer att, genom sin storlek och diversifiering, vara idealt positionerat för att möta den starka marknadstillväxten i kredithanteringsbranschen. Genom att gå samman kommer såväl lokala som multinationella kunder att gynnas av en stark pan-europeisk plattform, ett förbättrat erbjudande, innovativa lösningar samt bästa tänkbara regelefterlevnad.”
 

  • Efter att merparten av osäkerheten har skingrats kring Lindorff-affären ser vi nu ett attraktivt ingångsläge i Intrum Justitia där marknaden inte riktigt insett potentialen i den nya koncernen (även om sammanslagningen blev urvattnad)
  • På rullande tolvmånader handlas aktien till ett p/e-tal på 14,7x med en klart godkänd direktavkastning på drygt 3 procent
  • Vi väljer därför att köpa tillbaka aktien inför bolagsstämman nästa vecka (29 juni) och inför den stundande utdelningen på 9 kr per aktie
wysiwyg_image

STG

Vidare ökar vi positionen i danska Scandinavian Tobacco Group (STG) efter vinstvarningen som kan förklaras av övergående IT-relaterade problem. Aktien har kommit ned till intressanta nivåer i spåren av vinstvarningen i det första kvartalet, men problemen bör vara lösta från och med det tredje kvartalet framåt. Rapporten för det andra kvartalet riskerar att bli svag, men blickar vi framåt ser vi hur ett attraktivt utdelningsbolag successivt formas. Samtidigt har insynspersoner legat på köpsidan – vilket brukar vara ett gott tecken.

Getinge

Vi säljer hela innehavet i Getinge efter beskedet om nyemission. Koncernens balansräkning är fortsatt svag med en hög nettoskuld och en stor andel immateriella tillgångar efter alla förvärv. I det korta perspektivet bedömer vi att risker finns på nedsidan i aktien och vi väljer därför att plocka hem en vinst på omkring 14 procent. 

Portföljen i sin helhet nedan. 

wysiwyg_image

Om den kortsiktiga portföljen

Aktiespararens kortsiktiga portfölj förvaltas av Aktiespararnas två analytiker Carl-Henrik Söderberg och Christoffer Ahnemark.

Syftet med portföljen är att ge inspiration till spännande börsaffärer för våra medlemmar. Placeringshorisonten är vanligen en till sex månader, men horisonten kan variera från fall till fall. Målet med portföljen är främst att generera alpha (riskjusterad överavkastning gentemot jämförelseindex).

Investeringsmandatet är brett i portföljen, vilket innebär att analytikerna får använda sig av en rad finansiella instrument för att öka den potentiella uppsidan eller minimera nedsidan i portföljen. I huvudsak sker dock placeringarna i bolag och andra instrument som har analyserats i tidningen Aktiespararen.

Portföljuppdatering sker varje torsdag på Aktiespararnas hemsida och på Korta Portföljens Twitterkonto. Vid särskilda händelser på marknaden kan portföljen uppdateras oftare. 

Kan du inte få nog av aktier och aktietips? Gå med i Aktiespararna redan i dag genom att klicka här. 

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.