Aktiespararna

Nya krafterna som ska styra Kinnevik framåt

Av Bolagsbevakningen
22 maj 20182 min lästid

Bildtext: Huvudägarna representerades på Kinnevikstämman av Cristina Stenbeck och ett flertal personer från familjerna Klingspor och von Horn. På bilden valberedningens ordförande Cristina Stenbeck och styrelsens ordförande Dame Amelia Fawcett.

STÄMMORAPPORT: Kinnevik har kastat om rejält i ledningen. På årsstämman berättade nye vd:n Georgi Ganev om var tyngdpunkten ska ligga för investmentklassikern.

Ny styrelseordförande i Kinnevik är Dame Amelia Fawcett. Nyvaldes till styrelsen gjorde även Charlotte Strömberg som bland annat sitter med i Aktiemarknadsnämnden.

Valberedningens förslag innebar att antalet ledamöter i Kinnevikstyrelsen bantades från från elva till sju - ett rejält manfall. Anders Borg fick lämna styrelsen redan i höstas.

Ledningsomdaningen i Kinnevik omfattar inte bara ordförandebyte utan inbegriper även ett skifte på vd-posten.

Kinneviks nye verkställande direktör, Georgi Ganev, gjorde ett mycket gott intryck när han presenterade Kinneviks strategi för årsstämmodeltagarna.

Tyngdpunkten framöver ska ligga på aktiv ägarstyrning, en större andel privata bolag med tydlig nordisk inriktning.

Aktiespararnas ombud Per Lundin lyfte frågan om kostnaderna för vd-bytet. Den avgående vd:n kostade 19 miljoner kronor och nye vd:n fick en startbonus på 8 miljoner.

Nyvalde ordföranden Dame Amelia Fawcetts syn var att vill man ha en speciell person så får man kompensera det denne tvingats avstå, vilket i det nu aktuella fallet handlade om ersättning från Dustin där Ganev tidigare var anställd.

Aktiespararna frågade vidare om planerna för Global Fashion Group. Dock lämnades inga svar om dessa planer på stämman.

Per Lundin framförde synpunkter på det långsiktiga incitamentsprogrammet som var ovanligt komplicerat med många aktieslag och olika löptider.

Dame Amelia Fawcett höll helt med Aktiespararna. Hon erkände att Kinnevik hade fått många frågor om programmet från aktieägare som velat förstå det.

Bevakare och författare: Per Lundin

Dela med dig