Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-05-24

Nya prognosen om räntan: Då kommer den att sänkas

wysiwyg_image

Christina Nyman, Handelsbankens chefsekonom.

Efter ett förlorat år för svensk tillväxt ökar risken för att företagen håller tillbaka nyanställningar och lågkonjunkturen fördjupas. Den långsamma nergången av inflationen talar för att det dröjer till nästa sommar innan Riksbanken trappar ner räntan, skriver Handelsbanken som i dag släppt en ny konjunkturrapport.

”Även om vi inte räknar med något konsumtionsstup finns många osäkerhetsfaktorer”, säger Christina Nyman, Handelsbankens chefsekonom.

Handelsbanken konstaterar att den globala inflationen är seglivad samtidigt som det råder en fortsatt betydande osäkerhet kring det geopolitiska läget till följd av Rysslands krig mot Ukraina. Handelsbankens ekonomer räknar med att många centralbanker fortsätter höja räntorna ytterligare i år. Handelsbankens konjunkturrapport förutser en fortsatt global nedgång, med flera länder som står inför en mindre lågkonjunktur senare i år.

Först nästa år väntas den globala penningpolitiken börja normaliseras med gradvisa räntesänkningar.

”Ljuset vid horisonten är att inflationen så småningom kommer att avta och vi förutspår en global konjunkturvändning nästa år och en starkare återhämtning 2025”, säger Christina Nyman.

Svensk BNP och konjunktur

På hemmaplan dröjer återhämtningen till 2025. Den svenska BNP-tillväxten bedöms i år landa på -0,9 procent (tidigare prognos -1,0), 0,4 procent (tidigare 1,0) 2024 samt öka 2,4 procent (tidigare 2,4) 2025.

"Hög inflation och snabbt stigande räntor urholkar hushållens köpkraft. Samtidigt minskar bostadsbyggandet kraftigt som en följd av lägre bostadspriser, ökade byggkostnader och dyrare finansiering. Arbetsmarknaden är fortsatt stark. Men framöver räknar bankens ekonomer med att efterfrågan på arbetskraft dämpas och arbetslösheten stiger i takt med att konjunkturen försvagas ytterligare", skriver Handelsbanken.

Reallönerna fortsätter pressas av hög inflation samtidigt som Riksbankens räntehöjningar driver upp boräntorna i en snabb takt de kommande månaderna. Överskottet i budgeten efter normala levnadskostnader har mer än halverats för många hushåll.

"Först under andra halvan av 2024 börjar konjunkturen att förbättras i takt med att hushållens reala disponibla inkomst åter stiger. Efter det senaste årets höga företagsvinster väntas vinstmarginalerna pressas av att bland annat arbetsgivarna släpper igenom lite högre löneökningar än normalt även efter detta tvååriga avtal", skriver banken.

”Framöver räknar vi därför med att reallönen kommer återhämta sig, men endast långsamt och inte till fullo”, säger Christina Nyman. 

Då sänks räntan

Handelsbanken räknar med att räntesänkningarna inleds 2024. Riksbankens första räntesänkning kan komma om ungefär ett år. ”Vi räknar med en sista höjning i juni till 3,75 procent”, säger Christina Nyman.