Aktiespararna

Nyfosa klart att knoppas av

Av Bolagsbevakningen
14 september 20183 min lästid
Vid en extrainkallad bolagsstämma i Hemfosa på torsdagen beslöts enhälligt att dela ut dotterbolaget Nyfosa till Hemfosas aktieägare. För varje aktie i Hemfosa får ägarna en ny Nyfosa-aktie och behåller samtidigt innehavet i Hemfosa.

Utdelningen av Nyfosa gör inte att Hemfosas aktieägare åker på beskattning, eftersom den sker enligt den s k Lex ASEA.

För den som förvarar sina Hemfosa-aktier hos en ambitiös och duktig fondkommissionär kommer uppdelning av ingångsvärdena i Hemfosa respektive Nyfosa att ske automatiskt, men tyvärr slarvar vissa fondkommissionärer med detta.

Vid stämman presenterade sig Hemfosas nya vd, Caroline Arehult för aktieägarna. Hon kommer närmast från Skanska där hon varit anställd i nitton år.

Jens Engwall frånträdde vd-skapet i Hemfosa för att istället ta hand om Nyfosa vilket blir hans tredje vd-uppdrag för ett börsnoterat fastighetsbolag. Han var tidigare även vd för Kungsleden.

Ordförande Bengt Kjell har även han en bakgrund från Kungsleden. Både Kjell och Engwall kvarstår som ledamöter i Hemfosas styrelse. På Aktiespararnas fråga om det inte finns risk för jäv givet att Kjell och Engwall är ledamöter i båda bolagen svarade Bengt Kjell att de alltid har kunnat hantera jäv tidigare och att han inte kunde se några problem med det framöver.

Jens Engwall berättade att Nyfosa endast kommer att verka inom Sverige. Någon utdelning kommer inte att föreslås i Nyfosa förrän bolaget har tillgångar för minst 25 miljarder. Jens Engwall berättade för stämman att han nu hade köpt fastigheter för 3,7 miljarder, således har det skett något en rivstart!

Engwall sa också att Nyfosa inte avsåg göra en nyemission även om styrelsen har ett nyemissionsbemyndigande från stämman att få besluta om emission med maximalt 10 procents utspädning.

Aktiespararna frågade varför Hemfosas preferensaktieägare inte får preferensaktier i Nyfosa. Advokaten Wilhelm Lüning svarade på frågan. Enligt Lüning vore det inte möjligt enligt bolagsordningen i Hemfosa.

Vad beträffar obligationsägarna i Hemfosa så hade de lockats med en premie som kostat Hemfosa 7 miljoner kronor för att godkänna uppdelningen, berättades det vidare på stämman.

När ska man då senast äga aktier i Hemfosa för att få del av Nyfosa-utdelningen?

Vd Jens Engwall gissade att avstämningsdagen för uppdelningen skulle vara någon dag i andra halvan av november. Han trodde att han skulle få ringa i Nasdaq-börsens stora klocka bara några dagar därefter…

Författare och bevakare: Leo Gillholm


Dela med dig