Aktiespararna

Nyfosa minskar förvaltningsresultatet i det andra kvartalet

Av Finwire/Redaktionen
10 juli 20242 min lästid
Nyfosas vd Stina Lindh Hök.
Fastighetsbolaget Nyfosa redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 825 miljoner kronor (814), en ökning med 1,4 procent mot föregående år. Driftnettot uppgick till 629 miljoner kronor (606), en ökning med 3,8 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 311 miljoner kronor (318), en minskning med 2,2 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -243 miljoner kronor (-199). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -74 miljoner kronor (47).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 95,27 kronor (96,91).

Överskottsgraden steg till 69,7 procent (68).

Nettobelåningsgraden sjönk till 53,7 procent (58,2).

"Vi ser också en generell påverkan på uthyrningen från lågkonjunkturen med något mer uppsägningar och konkurser än normalt. Vi har dock många pågående diskussioner ute i
regionerna som vi bedömer har förutsättningar att resultera i uthyrningar. Uthyrningsgraden gick under kvartalet från 91,0 procent till 90,9 procent", säger vd Stina Lindh Hök.

Vd lämnar senast nästa år

I ett separat pressmeddelande meddelade bolaget att Lindh Hök lämnar Nyfosa senast 1 februari 2025. Hon är beredd att stanna kvar tills en ny vd har hittats.

Nyfosa höjer även sin prognos för 2024. För 2024 beräknas förvaltningsresultatet med nuvarande fastighetsbestånd, offentliggjorda förvärv och försäljningar samt balansdagens valutakurser uppgå till 1 300 miljoner kronor efter ränta på hybridobligationer. Tidigare prognostiserades en förvaltningsresultat om 1 200 miljoner kronor.

Enligt Lindh Hök sker justeringen bland annat på att Riksbanken sänkt styrräntan.

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.

Dela med dig