Aktiespararna

Nykomlingens starka rapport

Av Nyhetsbyrån Direkt
29 maj 20171 min lästid

VVS-bolaget Instalco, som debuterade på Stockholmsbörsen den 11 maj, hade en organisk omsättningstillväxt på drygt 9 procent under första kvartalet.

Det framgår av bolagets delårsrapport.

Omsättningen ökade totalt med cirka 45 procent till 689 (474) miljoner kronor.

Justerad ebita uppgick till 45 miljoner kronor (25), motsvarande en marginal om 6,5 procent (5,3). Resultat före skatt uppgick till 33 miljoner (21).

Vid utgången av första kvartalet uppgick orderstocken till 2.189 miljoner kronor (1.650).

Fem nya bolag adderades till koncernen under kvartalet, varav två i Sverige, två i Finland och ett i Norge. Den bedömda årliga omsättningen för de nya bolagen är cirka 315 miljoner kronor.

Vid utgången av perioden uppgick det egna kapitalet till 611 (295) miljoner kronor och nettoskuldsättningsgraden uppgick den 31 mars till 49,5 procent (99,3). Koncernens likvida medel och andra kortfristiga placeringar uppgick den 31 mars till 199 (122) miljoner kronor.

Dela med dig