Aktiespararna

Oförändrad utdelning från Hufvudstaden

Av Finwire/Redaktionen
15 februari 20242 min lästid
Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning på 2,70 kronor per aktie.
Fastighetsbolaget Hufvudstaden redovisar ett ökat förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2023, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår oförändrad utdelning.

Hufvudstadens hyresintäkter netto uppgick till 518,0 miljoner kronor (490,2), en ökning med 5,7% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet, rörelseresultat före jämförelsestörande poster och värdeförändringar, uppgick till 358,8 miljoner kronor (341,7), en ökning med 5,0% mot föregående år.

Jämförelsestörande poster, avseende försäkringsersättning för återuppbyggnad av fastigheten Vildmannen 7 efter den omfattande branden 2017, uppgick till 370,3 miljoner kronor.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -1 188,1 miljoner kronor (-703,7).

Resultatet före skatt var -539,9 miljoner kronor (-422,7).

Resultatet efter skatt blev -342,3 miljoner kronor (-422,7).

Resultat per aktie uppgick till -1,69 kronor (-1,63).

Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning på 2,70 kronor per aktie (2,70).

Substansvärdet, mätt som EPRA NRV, låg på 185 kronor per aktie (201) vid årsskiftet.

Soliditeten uppgick till 59% (61), nettobelåningsgraden till 21% (19) och räntetäckningsgraden var 4,9 gånger (7,7).

Hyresvakansgraden vid årets slut var 8,8% (7,0). Exklusive pågående utvecklingsprojekt uppgick hyresvakansen till 5,7% (4,0).

"Jag är stolt över vad vi åstadkommit under 2023. Vi har för tredje året i rad ökat bruttoresultatet från fastighetsförvaltningen och vår starka finansiella ställning ger förutsättningar för att fortsätta utveckla våra marknadsplatser. Kontorshyresmarknaden är fortsatt stabil i centrala lägen och fler detaljhandlare ser positivt på framtiden", kommenterar vd Anders Nygren i bokslutet.

För närvarande uppgår pågående och planerade projekt till cirka 2 miljarder kronor.

"Våra utvecklingsprojekt håller god framdrift och det största projektet, Kvarteret Johanna i Göteborg, har kommit halvvägs mot sitt färdigställande om två år. Det finns en stor nyfikenhet från allmänheten om kvarterets utveckling och intresset från potentiella hyresgäster har vaknat på allvar", fortsätter Anders Nygren.

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.

Dela med dig