Aktiespararna

Ökat substansvärde i Investor

Av Redaktionen
17 oktober 20171 min lästid

Investmentbolaget Investor redovisar en totalavkastning för det tredje kvartalet 2017 på -0,9 procent. Jämförelseindexet SIXRX steg samtidigt med 2 procent.

Substansvärdet per aktie vid periodens utgång var 439 kronor, mot 433 kronor vid utgången av det tredje kvartalet.

Det ger en substansrabatt på 9,2 procent per den 30 september, räknat på ett vägt genomsnitt av A- och B-aktien, jämfört med en rabatt på 7,1 procent i slutet av andra kvartalet.

Substansvärdet per aktie med marknadsvärderade onoterade innehav, som Investor introducerade i och med förrförra kvartalsrapporten, var 497 kronor, motsvarande en rabatt om drygt 19 procent. Det kan jämföras med 493 kronor och 18,4 procent vid halvårsskiftet.

Investors resultat efter skatt blev 5.373 miljoner kronor (30.772). Resultatet per aktie uppgick till 7:03 kronor (40:21).

Dela med dig