Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-15

Olika kursreaktioner på två bra rapporter

wysiwyg_image

SBB och Avanza presenterade stabila kvartalsrapporter igår. Den enas aktiekurs rusade och SBB:s dalade nedåt.

Nätbanken med fokus på främst aktie -och fond handel går som tåget. Aktiekursen steg 7 procent på rapporten och har fortsatt uppåt idag.

Avanzas andra kvartalsrapport sammanfattad

 En tillväxt på 53 000 nya kunder presenterades, jämfört med 31 500 nya kunder under föregående år för samma period. Nettoinflödet ökade med 134 procent.

Rörelseintäkterna ökade med 85 procent där samtliga intäktsrader visade förbättringar.

Courtagenettot steg med 148 procent och valutaintäkterna och Avanza Markets vilka återfinns inom övriga intäkter ökade med 175 respektive 43 procent. Räntenettot ökade främst som ett resultat av förbättrad avkastning på överskottslikviditeten och högre utlåningsvolymer.

Ökade rörelsekostnader med 12 procent på grund av till nyanställningar.

Resultat efter skatt uppgick till 281 miljoner kronor, en ökning med 178 procent.

Trenden att se om sitt sparande har förstärkts. Särskilt i kristider blir det uppenbart hur viktigt det är att ha ett sunt sparande. För Avanza har detta bidragit till en fortsatt mycket stark kundtillväxt där vi redan ligger i nivå med hela 2019. Ambitionen att skapa den bästa plattformen för sparande och investeringar är det som tagit oss dit vi är idag. Även om aktiviteten kan gå ner framöver är det min övertygelse att vi har höjt vår lägstanivå ytterligare under kvartalet.

Rikard Josefson, Verkställande direktör, Avanza.

Finns det någon riktig utmanare till Avanza?

– Egentligen inte. Avanza har en särställning i Sverige och har med sitt tydliga fokus och engagemang etablerat en marknadsledande ställning. Framtiden ser ljus ut för bolaget, säger Aktiespararens analytiker Christoffer Ahnemark

Är behovet mättat för aktiesparare eller kan Avanza fortsätta i den här takten?

Per den 30 juni hade bolaget 1,1 miljoner kunder i Sverige. Det finns fortsatta tillväxtmöjligheter, även om ökningstakten sker i ett lägre tempo, säger Ahnemark.

Vad gör Avanza för att nå dessa resultat?

Det är en blandning av en rad olika faktorer. Som jag skrivit i tidigare analyser av Avanza har bolaget en skalbar plattform som binder begränsat med kapital. Hög aktivitetsnivå bland kunderna, stabilt nettoinflöde, bättre räntenetto och god kostnadskontroll ger i sin tur kraftfull utväxling på nedersta raden.

Är aktiekursen motiverad?

Aktien har med goda skäl rusat i år. Vinsten ökar snabbt och värderingen är inte orimlig om man blickar fram några år.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har inte legat på latsidan under krisen. De har ingått i flera avtal, bland annat ett polishus i Örnsköldsvik och köpt förskolor i Norge.

SBB:s andra kvartalsrapport sammanfattad

Fastighetsbolagets hyresintäkter ökade till 1,3 miljarder kronor och driftöverskottet ökade till 922 miljoner kronor. Förvaltningsresultatet ökade till 605 miljoner kronor.

Från januari till juni redovisade SBB ett resultat efter skatt på 2 595 mkr.

Resultatet före skatt uppgick till 2 447 mkr och resultatet efter skatt blev 2 595 mkr. Justerat för engångskostnader samt avdrag för resultat hänförligt till preferensaktier, D-aktier och hybridobligationer, blev periodens resultat 2,08 kr per stamaktie A och B. Vår viktigaste tillgång, våra medarbetare har framgångsrikt integrerat Hemfosa och vår marginal (justerad för engångskostnader) i termer av överskottsgrad var för första halvåret 2020 cirka 7 procentenheter högre än motsvarande förra året. Driftnettot i jämförbart bestånd (like-for-like) ökade med 7 procent.

Ilija Batljan, Verkställande direktör och grundare, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden.

SBB:s aktiekurs sjönk på rapporten och är fortsatt något nedåt.

Hur kan aktiekursen gå ner efter denna starka rapport?

– SBB är ett expansivt och transaktionsintensivt fastighetsbolag som har gjort mycket rätt de senaste åren. Aktien har gått starkt innan rapporten och man ska inte dra för stora växlar vid kursreaktioner på rapportdagen, säger Christoffer Ahnemark, analytiker på Aktiespararen.

Vad skiljer sig från Avanzas ökning?

– Det är två helt olika bolag. Avanza drivs av en organisk uppskalning, medan SBB är förvärvsdrivet. Även historiken och affärsmodellen skiljer sig, säger Ahnemark

Vad tror du om SBB framåt med flera avtal på plats och en tillsynes välmående verksamhet?

– Samhällsfastigheter är hett. Bolagets tillväxtagenda är lovande och värderingen i förhållande till förvaltningsresultatet är låg. Aktien är ett intressant alternativ i fastighetsbranschen, avslutar analytikern

Författare Jakob Palmgren