Aktiespararna

Omvandling av aktier i NIBE Industrier AB (publ)

Av Redaktionen
22 september 20172 min lästid

ital

Omvandling av aktier i NIBE Industrier AB (publ)

Enligt NIBE Industrier AB:s bolagsordning har ägare av aktie av serie A rätt
att begära omvandling av aktie av serie A till aktie av serie B.

Markaryd, Sweden, 2017-09-22 10:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Genom omvandling
minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett,
har NIBE Industrier AB en skyldighet enligt lag att offentliggöra uppgifter om
förändringen.

Under september 2017 har, på begäran av aktieägare, 600.000 aktier av serie A
omvandlats till 600.000 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget
uppgår därefter till 1.030.809.932. Det totala antalet registrerade aktier i
bolaget uppgår till 504.016.622 aktier varav 58.532.590 utgör aktier av serie A
och 445.484.032 utgör aktier av serie B.

Markaryd den 22 september 2017

NIBE Industrier AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gerteric Lindquist, VD
NIBE Industrier AB
Tel: +46 433-73 076
e-mail: gerteric.lindquist@nibe.se (mailto:gerteric.lindquist@nibe.se)

Hans Backman, Finansdirektör
NIBE Industrier AB
Tel: +46 433-27 34 69
e-mail: hans.backman@nibe.se (mailto:hans.backman@nibe.se)

Denna information är sådan information som NIBE Industrier AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades, genom Informationschef Benny Torstenssons försorg, för
offentliggörande den 22 september 2017 kl. 10.00 CET.

Dela med dig