Aktiespararna

Oncopeptides faller tvåsiffrigt på besked om nyemission

Av Finwire/Redaktionen
13 mars 20242 min lästid
Stockholmsbörsen har inlett onsdagens handel med en lätt nedgång och Oncopeptides faller rejält.
Forskningsbolaget Oncopeptides genomför en fullt garanterad företrädesemission om cirka 300 miljoner kronor. Styrelsen bedömer att kapitalet från emissionen räcker för att få bolaget att nå lönsamhet och positivt kassaflöde.

Oncopeptides emission ska godkännas av en extra bolagsstämma som planeras att hållas den 15 april. De slutliga villkoren för företrädesemissionen, inklusive teckningskurs och antal nyemitterade aktier kommer beslutas av styrelsen senast fem vardagar före avstämningsdagen för företrädesemissionen. Avstämningsdag är den 17 april. Sista dag inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 15 april. Teckningsperiod väntas vara 19 april till den 3 maj.

Syftet med företrädesemissionen är att tillhandahålla ytterligare kapital för i första hand finansiera den pågående kommersialiseringen av Pepaxti i Europa fram till dess att bolaget räknar med att bli kassaflödespositivt i slutet av 2026. Kapitalet kommer även att användas för att avancera bolagets portfölj av prekliniska projekt och för att söka partnerskap för att stötta expanderingen av försäljningen av Pepaxti geografiskt utanför Europa.

En rad av bolagets större ägare har åtagit sig att rösta för beslutet om emissionen på den extra bolagsstämman och att teckna sina respektive pro-rata andelar av företrädesemissionen, vilket motsvarar 12% av emissionen. HealthCap VIII har lämnat ett så kallat toppgarantiåtagande om 48 miljoner kronor, och ett antal externa garanter har lämnat garantiåtaganden på sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till 217 miljoner kronor. Sammantaget omfattas företrädesemissionen därmed fullt ut av teckningsförbindelser och garantier.

Carnegie, DNB Markets och Zonda Partners är rådgivare.

Aktien faller över 12% på beskedet.

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.

Dela med dig