Aktiespararna

Synsam förbättrade lönsamheten - aktien stiger tvåsiffrigt

Av Finwire/Redaktionen
22 augusti 20232 min lästid
Optikkedjan Synsam redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.

Aktien stiger under tisdagens inledande handel med 10%.

Omsättningen steg 11,9 procent till 1 566 miljoner kronor (1 399). Det är den högsta omsättningen någonsin i ett enskilt kvartal. Den organiska försäljningstillväxten var 10,2 procent (13,7).

Ebitda-resultatet blev 401 miljoner kronor (347), med en ebitda-marginal på 25,6 procent (24,8). Lönsamheten, ebitda, ökade i samtliga Synsams fyra segment i det andra kvartalet.

Rörelseresultatet blev 218 miljoner kronor (188), med en rörelsemarginal på 13,9 procent (13,4).

Resultatet efter skatt blev 140 miljoner kronor (97), en ökning med 44,3 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,94 kronor (0,65).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 386 miljoner kronor (345).

"Kostnads- och omstruktureringsprogrammet 1.0 går enligt plan och har störst effekt på Sverige och Norge. Kostnads- och omstruktureringsprogram 2.0 med effekt från år 2024 har påbörjats", säger vd Håkan Lundstedt.

Han säger vidare att investeringstakten varit lägre under första och andra kvartalet jämfört med föregående år.

"Under år 2022 skapades goda tillväxtmöjligheter för Synsam att expandera verksamheten på platser som tidigare saknat attraktiva butikslägen och Synsam etablerade 37 butiker. Under det första halvåret 2023 har vi valt att reducera etableringstakten för att i stället fokusera på uppgraderingar och flyttningar av befintliga butiker."

Målet att under åren 2024–2026 etablera ytterligare 90 nya butiker står fast.

SynsamMarknadsnyheter

Dela med dig